• man-hinh-cam-ung-proface-viet-nam-1

Màn hình cảm ứng Proface Việt Nam

Màn hình cảm ứng Proface Việt Nam bao gồm: Màn hình Proface, Màn hình cảm ứng Proface, Màn hình HMI Proface, Màn hình cảm ứng HMI Proface, Nhà phân phối Proface Việt Nam, Nhà cung cấp màn hình Proface, Đại lý màn hình Proface...

Chi tiết sản phẩm

Màn hình Proface đã được rất nhiều khách hàng đón nhận kể từ khi một màn hình cảm ứng đồ họa đầy đủ được phát triển lần đầu tiên vào năm 1988 trên thế giới. Nhiều sản phẩm Màn hình cảm ứng Proface có phần cứng khác nhau của chúng tôi bao gồm Tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi để hiển thị hoạt động của một loạt các thiết bị điều khiển như PLC, Compact, Modular Type, v.v. Là một mô hình hàng đầu, sê-ri SP5000, "Cổng thông minh", có sẵn. Sê-ri SP5000 cung cấp các giải pháp chưa từng có để sử dụng thông tin ngày càng tinh vi.

Model sản phẩm về Màn hình cảm ứng Proface:

PFXGP4501TAD

PFXGP4107W1D

PFXGP4401WADW

PFXGP4107G1D

PFXGP4201TAD

PFXGP4106W1D

PFXGP4501TAD

PFXGP4106G1D

PFXGP4401WADW

PFXGP4105W1D

PFXGP4301TADW

PFXGP4105G1D

PFXGP4201TAD

PFXGP4104W1D

PFXGM4301TAD

PFXGP4104G1D

PFXGM4201TAD

PFXGP4116T2D

PFXGM4301TAD

AST 3501 T1 AF

PFXGM4201TAD

AGP 3600 T1 D24

PFXSP5700TPD

AGP 3500 T1 AF

PFXSP5660TPD

AST3501-T1-D24

PFXSP5600WAD

AST3401-T1-D24

PFXSP5600TPD

AST3302-B1-D24

PFXSP5500WAD

AST3211-A1-D24

PFXSP5500TPD

AGP3600-T1-D24

PFXSP5400WAD

AGP3301-L1-D24

PFXSP5B40

AGP3500-T1-AF

PFXSP5B10

AGP3500-T1-D24

PFXSP5700TPD

AGP3500-S1-AF

PFXSP5660TPD

AGP3300-T1-D24

PFXSP5600WAD

AST3302-B1-D24

PFXSP5500WAD

AGP3550-T1-AF

PFXSP5500TPD

AGP3360-T1-D24

PFXSP5400WAD

AGP3400-T1-D24

PFXSP5B40

AGP3650-T1-AF

PFXSP5B10

AGP3650-U1-D24

PFXLM4301TADDK

AST3201-A1-D24

PFXLM4301TADAK

AST3211-A1-D24

PFXLM4301TADAC

AST3301-B1-D24

PFXLM4201TADDK

AST3301-S1-D24

PFXLM4201TADDC

AST3301-T1-D24

PFXLM2301TADAK

AST3302-B1-D24

PFXLM4201TADAC

AST3401-T1-D24

PFXGP4115T1D

AST3501-C1-AF

PFXGP4114T2D

AST3501-C1-D24

PFXGP4116T2D

AST3501-T1-AF

PFXGP4116T1D

AST3501-T1-D24

PFXGP4115T2D

AGP3600-T1-AF

PFXGP4114T1D

AGP3600-T1-D24

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác