• bo-loc-thuy-luc-mp-filtri-viet-nam-1

Bộ lọc thủy lực MP Filtri Việt Nam

Bộ lọc thủy lực MP Filtri Việt Nam chuyên về: Bộ lọc MP Filtri, Filters MP Filtri, Bộ lọc hút MP Filtri, Bộ lọc áp suất cao MP Filtri, Bộ lọc áp suất thấp MP Filtri, Bộ lọc Spin-on MP Filtri, Bộ lọc Inox MP Filtri, Khớp nối MP Filtri, Máy đo mức MP Filtri, Cảm biến báo mức MP Filtri, Phụ kiện bộ lọc MP Filtri, Nhà phân phối bộ lọc MP Filtri, Đại lý bộ lọc MP Filtri...

Đại lý MP Filtri SpA là một công ty đa quốc gia của Ý chuyên về các sản phẩm lọc cho lĩnh vực chất lỏng thủy lực, Bộ lọc thủy lực MP Filtri, được thành lập bởi Bruno Pasotto vào năm 1964, với trụ sở chính tại Pessano con Bornago (Milan).

Chi tiết sản phẩm

Bộ lọc hút MP Filtri được sử dụng làm bộ lọc an toàn để bảo vệ máy bơm khỏi ô nhiễm thô có thể khiến chúng bám chặt.

Chúng có sẵn trong 2 phong cách:

• Bộ lọc hút MP Filtri (STR, MPA, MPM)

• Bộ lọc ngoài MP Filtri SF2, để gắn nửa chìm dưới mức dầu

Bộ lọc bán chìm SF2, tắt dòng dầu trong khi bộ phận lọc được thay thế, thay thế các van bướm thường được sử dụng để bảo dưỡng máy Bơm thủy lực.

Model sản phẩm Lọc thủy lực MP Filtri

Bộ lọc hút MP Filtri (STR, MPA, MPM)

Bộ lọc hút chìm MP Filterri, tốc độ dòng chảy lên tới 875 l / phút (231 gpm), các kết nối có ren từ 3/8 đến 3 BSP BSP / NPT.

Filters MP Filtri SF2 250 - 350

Bộ lọc hút MP Filtri đầu dương bán chìm, tốc độ dòng chảy lên tới 160 l / phút (42 gpm),

kết nối ren lên tới 1 1/2 1/2 BSP / NPT / SAE và 1 1/2 "SAE 3000 PSI kết nối mặt bích.

Filters MP Filtri SF2 500

Bộ lọc hút đầu dương bán chìm, tốc độ dòng chảy lên tới 800 l / phút (211 gpm),

Kết nối mặt bích lên đến 4 "SAE 3000 PSI.

Model sản phẩm Bộ lọc thủy lực MP Filtri

8A1L40 8CG050A03A
8CH150M25A 8CS100A06A
8A2L10 8CG050A06A
8CH150M25V 8CS100A06V
8A3L03 8CG050A10A
8CH150M60A 8CS100A10A
8A4L03 8CG050A16A
8CH150P10A 8CS100A10V
8A4L10 8CG050A25A
8CH150P25A 8CS100A16A
8A4L40 8CG050M60A
8CS050A01A 8CS100A16V
8A5B25 8CG050M90A
8CS050A03A 8CS100A25A
8A05L03 8CG050P10A
8CS050A03V 8CS100A25V
8A5L03 8CG050P10V
8CS050A06A 8CS100M25A
8A05L10 8CG050P25A
8CS050A06V 8CS100M25V
8A5L10 8CG070A03A
8CS050A10A 8CS100M60A
8A5L40 8CG070A06A
8CS050A10V 8CS100M60V
8A06L03 8CG070A10A
8CS050A16A 8CS100M90A
8A7B25 8CG070M60A
8CS050A25A 8CS100M90V
8A7L03 8CG070M90A
8CS050A25V 8CS100P05A
8A7L10 8CG070P10A
8CS050M60A 8CS100P10A
8A7L40 8CG070P25A
8CS050M60V 8CS100P10V
8A8L03 8CG100A03A
8CS050M90A 8CS100P25A
8A8L10 8CG100A06A
8CS050M90V 8CS100P25V
8A8L40 8CG100A10A
8CS050P10A 8CS150A01A
8A9L10H 8CG100A25A
8CS050P10V 8CS150A03A
8A10L03 8CG100M60A
8CS050P25A 8CS150A03V
8A10L10 8CG100M90A
8CS050P25V 8CS150A06A
8A10L40 8CG100P10A
8CS070A01A 8CS150A06V
8A11B10 8CG100P25A
8CS070A03A 8CS150A10A
8A11L03 8CG150A01A
8CS070A03V 8CS150A10V
8A11L10 8CG150A03A
8CS070A06A 8CS150A16A
8A11L40 8CG150A06A
8CS070A10A 8CS150A25A
8A12L10H 8CG150A10A
8CS070A10V 8CS150A25V
8A13L10 8CG150A25A
8CS070A25A 8CS150M25A
8A13L10H 8CG150M60A
8CS070A25V 8CS150M25V
8A90L03 8CG150M90A
8CS070M60A 8CS150M60A
8A90L10 8CG150P10A
8CS070M60V 8CS150M60V
8A113L10P01 8CG150P25A
8CS070M90A 8CS150M90A
8A1101L10P01 8CH050A03A
8CS070M90V 8CS150M90V
8A1141L10P01 8CH050A03V
8CS070P10A 8CS150P10A
8A1142L10P01 8CH050A06A
8CS070P10V 8CS150P10V
8A1143L10P01 8CH050A06V
8CS070P25A 8CS150P25A
8A1151A03P01 8CH050A10A
8CS070P25V 8CS150P25V
8A1151L10P01 8CH050A10V
8CS100A01A 8CS400A06A
8A1152A03P01 8CH050A25A
8CS100A03A 8CS400A10A
8A1152L10P01 8CH050A25V
8CS100A03V 8CS400A25A
8CS400P25 8CH050M25A
Sản phẩm khác