• may-rung-thuy-luc-netter-vibration-viet-nam-1

Máy rung thủy lực Netter Vibration Việt Nam

Netter Vibration cung cấp cho bạn một loạt sản phẩm toàn diện với nhiều Máy rung công nghiệp Netter Vibration, hệ thống công nghệ rung và phụ kiện. Chúng tôi cung cấp  hơn 3.000 máy rung cho ngành công nghiệp. Chúng khác nhau về sức mạnh, kích thước, tần số và biên độ, phù hợp với nhu cầu của bạn.

Những Máy rung Netter Vibration được sử dụng cho các ứng dụng di động trong đó một bộ Máy rung thủy lực Netter Vibration có sẵn như là một nguồn năng lượng. Đây là trường hợp cho xe silo, máy xúc và xe nông nghiệp, trong số những người khác.

Chi tiết sản phẩm

Netter Vibration có hơn 50 năm kinh nghiệm với máy rung thủy lực và có giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn.

Máy rung thủy lực Netter Vibration bao gồm có 2 loại:

Máy rung ngoài thủy lực Netter Vibration: có thể được sử dụng để rung các cấu trúc (silo, boong-ke, linh kiện, v.v.), tạo ra rung động tròn trong dải tần số trung bình với biên độ từ nhỏ đến lớn .

Máy rung trong thủy lực Netter Vibration: để nén các vật liệu có thể chảy (bê tông, cát, v.v ...) tạo ra các rung động tròn trong dải tần số cao với biên độ nhỏ .

Máy rung thủy lực Netter Vibration chuyển đổi năng lượng thủy lực của chất lỏng thành năng lượng cơ học bằng cách làm cho chất lỏng quay một trục có gắn bánh răng.

Rung động xảy ra do trục dẫn đến sự mất cân bằng, lực ly tâm tác động ra ngoài khi quay. Lực ly tâm hoạt động khác nhau tùy thuộc vào tốc độ quay và mô men tĩnh của sự mất cân bằng.

Model về Máy rung thủy lực Netter Vibration Việt Nam chuyên dùng:

08200310-NFI-2-007/2,3-(NFI2007/2,3)

02760500-NCT-108-S-(NCT108S)

08200311-NFI-2-015/4,1-(NFI2015/4,1)

02770000-NCT-126-(NCT126)

08200312-NFI-2-022/5,5-(NFI2022/5,5)

02770100-NCT-126-E-(NCT126E)

08200313-NFI-2-040/9,5-(NFI2040/9,5)

02715000-NCT-15-(NCT15)

08200314-NFI-2-055/14,3-(NFI2055/14,3)

02715100-NCT-15-E-(NCT15E)

08200315-NFI-2-075/17-(NFI2075/17)

02715500-NCT-15-S-(NCT15S)

08200316-NFI-2-110/27,7-(NFI2110/27,7)

02702000-NCT-2-(NCT2)

08200317-NFI-2-150/33-(NFI2150/33)

02702100-NCT-2-E-(NCT2E)

81886100-NFR-1-(NFR1)

02702500-NCT-2-S-(NCT2S)

81885014-NFR-1/4-(NFR1/4)

02780000-NCT-250-(NCT250)

81885012-NFR-112-(NFR112)

02780200-NCT-250-E-(NCT250E)

81885038-NFR-318-(NFR318)

02780300-NCT-250-i-E*-(NCT250iE*)

08200400-NFU-1-004/3,3-(NFU1004/3,3)

02780100-NCT-250-i*-(NCT250i*)

08200401-NFU-1-004/3,3-(NFU1004/3,3)

02729000-NCT-29-(NCT29)

05200410-NFU-1-007/4,5-(NFU1007/4,5)

02729200-NCT-29-E-(NCT29E)

05200411-NFU-1-007/4,5-(NFU1007/4,5)

02729210-NCT-29-i-E*-(NCT29iE*)

08200420-NFU-1-011/6,9-(NFU1011/6,9)

02729700-NCT-29-i-S*-(NCT29iS*)

08200421-NFU-1-011/6,9-(NFU1011/6,9)

02729100-NCT-29-i*-(NCT29i*)

08200430-NFU-1-015/8-(NFU1015/8)

02729500-NCT-29-S-(NCT29S)

08200431-NFU-1-015/8-(NFU1015/8)

02703000-NCT-3-(NCT3)

08200440-NFU-1-022/11-(NFU1022/11)

02703500-NCT-3-5-(NCT35)

08200441-NFU-1-022/11-(NFU1022/11)

02703100-NCT-3-E-(NCT3E)

08200500-NFU-2-004/1,5-(NFU2004/1,5)

02704000-NCT-4-(NCT4)

08200501-NFU-2-004/1,5-(NFU2004/1,5)

02704200-NCT-4-E-(NCT4E)

08200510-NFU-2-007/2,3-(NFU2007/2,3)

02704102-NCT-4-i-E*-(NCT4iE*)

08200511-NFU-2-007/2,3-(NFU2007/2,3)

-02704600-NCT-4-i-S*-(NCT4iS*)

08200520-NFU-2-011/3-(NFU2011/3)

02704100-NCT-4-i`-(NCT4i`)

08200521-NFU-2-011/3-(NFU2011/3)

02704500-NCT-4-S-(NCT4S)

08200530-NFU-2-015/4,1-(NFU2015/4,1)

02705000-NCT-5-(NCT5)

08200531-NFU-2-015/4,1-(NFU2015/4,1)

02705100-NCT-5-E-(NCT5E)

08200540-NFU-2-022/5,5-(NFU2022/5,5)

02705500-NCT-5-S-(NCT5S)

08200541-NFU-2-022/5,5-(NFU2022/5,5)

02755000-NCT-55-(NCT55)

08200550-NFU-2-040/9,5-(NFU2040/9,5)

02755100-NCT-55-E-(NCT55E)

08200551-NFU-2-040/9,5-(NFU2040/9,5)

02755500-NCT-55-S-(NCT55S)

04895002-NHG-3000-L-(NHG3000L)

03122040-NEA-25210-(NEA25210)

04852000-NHG-500-L-(NHG500L)

03122040-NEA-25210-(NEA25210)

04862000-NHG-600-RL-(NHG600RL)

03120040-NEA-2530-(NEA2530)

04860000-NHG-6000-L-(NHG6000L)

03120040-NEA-2530-(NEA2530)

04892000-NHG-900-L-(NHG900L)

03123040-NEA-25420-(NEA25420)

09102200-NLD-25-(NLD25)

03123040-NEA-25420-(NEA25420)

89102102-NLD-25-A-(NLD25A)

03124040-NEA-25540-(NEA25540)

09102201-NLD-25-BK-(NLD25BK)

03124040-NEA-25540-(NEA25540)

89102200-NLD-25-GP-(NLD25GP)

03121040-NEA-2570-(NEA2570)

89102211-NLD-25-MP-(NLD25MP)

03121040-NEA-2570-(NEA2570)

81882100-NOE-1-(NOE1)

03125040-NEA-25700-(NEA25700)

81882014-NOE-1/4-(NOE1/4)

03103000-NEA-50150-(NEA50150)

81882012-NOE-112-(NOE112)

03101000-NEA-5020*-(NEA5020*)

81882038-NOE-318-(NOE318)

03105010-NEA-50200-(NEA50200)

61700152-NOF-22/30-(NOF22/30)

03106010-NEA-50300-(NEA50300)

61700153-NOF-28/38-(NOF28/38)

03102000-NEA-5050'-(NEA5050')

02710150-NOT-10iE*-(NOT10iE*)

03107010-NEA-50550-(NEA50550)

61700148-NRE-100/55-C-(NRE100/55C)

03108010-NEA-50770-(NEA50770)

61700169-NRE-15/25-B-(NRE15/25B)

03100000-NEA-5Q4*-(NEA5Q4*)

61700674-NRE-150/55-C-(NRE150/55C)

03160000-NEC-12100-(NEC12100)

61700917-NRE-150/75-C-(NRE150/75C)

03174000-NEC-1211070-(NEC1211070)

61700163-NRE-25/30-B-(NRE25/30B)

03175000-NEC-1213160-(NEC1213160)

61701185-NRE-30/40-B-(NRE30/40B)

03166000-NEC-121430-(NEC121430)

61700179-NRE-40/40-B-(NRE40/40B)

03176000-NEC-1217670-(NEC1217670)

61700164-NRE-40/40-C-(NRE40/40C)

03161000-NEC-12180-(NEC12180)

61701124-NRE-50/40-B-(NRE50/40B)

03167000-NEC-122150-(NEC122150)

61700156-NRE-50/40-C-(NRE50/40C)

03267000-NEC-122150-E-(NEC122150E)

61700173-NRE-50/50-B-(NRE50/50B)

03168000-NEC-122640-(NEC122640)

61700146-NRE-50/50-C-(NRE50/50C)

03169000-NEC-122920-(NEC122920)

61700165-NRE-70/45-C-(NRE70/45C)

03269000-NEC-122920-E-(NEC122920E)

61700147-NRE-75/55-C-(NRE75/55C)

03170000-NEC-123530-(NEC123530)

61703219-NSK-(NSK)

03270000-NEC-123530-E-(NEC123530E)

88200102-NSS-2-(NSS2)

03171000-NEC-124440-(NEC124440)

65000307-NSV-10-(NSV10)

03163500-NEC-12460-(NEC12460)

65000254-NSV-5-(NSV5)

03164500-NEC-12640-(NEC12640)

61700828-NTE-40/50-(NTE40/50)

03172000-NEC-127640-(NEC127640)

03390000-NTK-110-(NTK110)

03173000-NEC-128520-(NEC128520)

03315000-NTK-15-x-(NTK15x)

03165500-NEC-12900-(NEC12900)

03316000-NTK-16-(NTK16)

03159200-NEC-1612060-(NEC1612060)

03316600-NTK-16-E-(NTK16E)

03159300-NEC-1613890-(NEC1613890)

03318600-NTK-18-AL-E-(NTK18ALE)

03147500-NEC-161420-(NEC161420)

03318200-NTK-18-ALKV-(NTK18ALKV)

03159400-NEC-1617000-(NEC1617000)

03318100-NTK-18-S-(NTK18S)

03149500-NEC-162110-(NEC162110)

03325000-NTK-25-(NTK25)

03150000-NEC-162550-(NEC162550)

03325500-NTK-25-AL-*-(NTK25AL*)

03151000-NEC-163030-(NEC163030)

03325600-NTK-25-ALE-(NTK25ALE)

03152000-NEC-163820-(NEC163820)

03325005-NTK-25-ALK-(NTK25ALK)

03153000-NEC-164700-(NEC164700)

03325601-NTK-25-E-(NTK25E)

03154000-NEC-165190-(NEC165190)

03325001-NTK-25-S-(NTK25S)

03156000-NEC-166270-(NEC166270)

03328010-NTK-28-AL-*-(NTK28AL*)

03157000-NEC-166670-(NEC166670)

03340000-NTK-40-(NTK40)

03158000-NEC-167890-(NEC167890)

03340601-NTK-40-AL-E-(NTK40ALE)

03159000-NEC-168500-(NEC168500)

03340600-NTK-40-E-(NTK40E)

03139000-NEC-2513850-(NEC2513850)

03340001-NTK-40-S-(NTK40S)

03127500-NEC-251410-(NEC251410)

03355500-NTK-55-AL-*-(NTK55AL*)

03128500-NEC-251800-(NEC251800)

03355600-NTK-55-AL-E-(NTK55ALE)

03129500-NEC-252060-(NEC252060)

03355100-NTK-55-HF-(NTK55HF)

03130500-NEC-252370-(NEC252370)

03355000-NTK-55-NF-(NTK55NF)

03131500-NEC-253050-(NEC253050)

03355601-NTK-55-NF-E-(NTK55NFE)

03132000-NEC-253720-(NEC253720)

03355001-NTK-55-NF-S-(NTK55NFS)

03133000-NEC-254310-(NEC254310)

03308000-NTK-8-AL-*-(NTK8AL*)

03135000-NEC-256460-(NEC256460)

03308600-NTK-8-AL-E-(NTK8ALE)

03125000-NEC-25700-(NEC25700)

03385100-NTK-85-HF-(NTK85HF)

03136000-NEC-258040-(NEC258040)

03385000-NTK-85-NF-(NTK85NF)

03137000-NEC-258260-(NEC258260)

03385600-NTK-85-NF-E-(NTK85NFE)

03126000-NEC-25930-(NEC25930)

03385004-NTK-85-NF-S-(NTK85NFS)

03190020-NED-50100-12-V-(NED5010012V)

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác