• bom-canh-gat-ealy-tai-viet-nam-1

Bơm cánh gạt EALY tại Việt Nam

Đại lý bơm EALY được thành lập vào năm 1982. Các dự án sản xuất chính của nó là phát triển và sản xuất Máy bơm cánh gạt EALYMáy bơm trượt EALY. EALY đã được thành lập hơn 30 năm, và giảng dạy theo cách thức của khách hàng, và đã được sử dụng trong các sản phẩm trong hơn 30 năm.

Bơm cánh gạt EALY có sẵn trong:

Dòng 50T, Dòng 50T + 50T, Dòng 150T, Dòng FA1, Dòng PV2R2, Dòng PV2R12, Dòng VDC, Dòng VDCG, Dòng VGPE, Dòng VOP, Dòng VPE, Dòng VPEA, Dòng VPFE, Dòng VPHE , VVPE Series

Chi tiết sản phẩm

EALY tiếp tục thực hành, thử nghiệm và cải tiến liên tục các Bơm EALY để giải quyết các vấn đề của khách hàng và cung cấp tư vấn cho khách hàng về các dòng Bơm cánh gạt EALY.

Mục tiêu! Tuân thủ triết lý kinh doanh và trình độ sản xuất, nó cũng cung cấp nhu cầu sản phẩm của các nhà sản xuất OEM nổi tiếng.

EALY Thủy lực & Thiết bị khí nén là một doanh nghiệp kỹ thuật tham gia bán hàng và dịch vụ. Là đại lý của các phần tử điều khiển tự động của các hãng nổi tiếng Đài Loan. EALY tuân thủ lý thuyết quản lý “dịch vụ xuất sắc, hợp tác chân thành”.

Gia Tín Phát tự hào là Nhà phân phối bơm EALYtại thị trường Việt Nam

Nếu bạn đang cần tư vấn về các dòng sản phẩm Bơm EALY, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về kĩ thuật và giá cả sản phẩm tốt nhất.

Model các dòng Bơm cánh gạt EALY:

PV2R12-31-53LLEBB-40

VVPE-L35A-35D-9T

VDCG-1-AF-40-D-PA-9T

PV2R12-19-38LLELL-40

VVPE-L25C-35A-9T

PV2R12-31-53FLEBB-40

VDC-11AF-40A-20D-20

VDCG-1C-L-30-B-PA-9T

VDC-11AF-20A-40B-20

VOP-212-F-RV-B

PV2R12-19-53LRELL-40

PV2R12-19-65FRELL-40

PV2R12-23-65LREBB-40

VDC-11AF-25D-20D-20

VVPE-L47A-25A-9T

VDC-2A-F70B-20

VDC-11BF-40C-20D-20

VVPE-F15C-15D-9T

PV2R12-23-33LLELL-40

PV2R12-23-65FREBB-40

VVPE-F8D-8A-9T

VVPE-L20A-8C-9T

PV2R12-25-41LLEBB-40

VDCG-AL-30-B-PA-9T

VVPE-F20A-8C-9T

PV2R12-19-59LLEAB-40

VDC-22CF-86B-54D-20

VDC-11AL-30D-30D-20

PV2R12-31-65FLEBL-40

PV2R12-25-26LLEBL-40

PV2R12-19-38LLEAB-40

VVPE-F35C-35C-9T

PV2R12-23-47LLEBL-40

PV2R12-23-41FREAB-40

VVPE-L20B-8C-9T

VDC-11BL-40B-30D-20

VDCG-BF-30-B-PA-9T

PV2R12-25-53FREBL-40

PV2R12-19-65FREAB-40

VVPE-L30A-25C-9T

VDC-11AL-40B-30D-20

VDC-11CL-40D-30D-20

PV2R12-25-33FREBL-40

PV2R12-31-33FLEBL-40

VVPE-F35D-30C-9T

VVPE-F15C-20A-9T

PV2R12-23-41FLEAB-40

VDC-22CL-54D-86B-20

PV2R12-19-65FRELL-40

PV2R12-19-65FRELL-40

VGPE-L35A-PA-9T

PV2R12-25-33FREBB-40

PV2R12-25-33FREBB-40

VVPE-L15D-20A-9T

VDC-11BL-30C-20D-20

VDCG-AL-20-D-PA-9T

PV2R12-23-41FLELL-40

PV2R12-23-41FLELL-40

VVPE-F15B-8A-9T

VDC-11AL-30C-40D-20

PV2R12-25-53FLEBB-40

PV2R12-25-53FLEBB-40

VDC-11CL-40A-20D-20

VVPE-F35C-30A-9T

VVPE-L15C-8A-9T

VDC-11BL-40A-40D-20

PV2R12-31-33LREBB-40

PV2R12-31-33LREBB-40

VDC-12AF-20D-80B-20

VDCG-AL-25-D-PA-9T

VVPE-F35A-47A-9T

PV2R12-23-53FLERB-40

VDC-11CL-20A-20D-20

VVPE-L35A-35C-9T

VVPE-L12A-8A-9T

VDC-11AL-30D-25D-20

PV2R12-31-26FREBB-40

PV2R12-19-65LREAL-40

VDC-12CF-30A-54D-20

VOP-210-L-RV-C

VVPE-F30A-25A-9T

PV2R12-25-33LRERB-40

PV2R12-31-47FLEBB-40

VDC-11BL-40B-25D-20

VDCG-1B-F-20-B-PA-9T

PV2R12-23-41LLEAL-40

VVPE-F47B-40A-9T

VVPE-F15C-15C-9T

VDC-1B-F30C-9T

PV2R12-25-53LLERB-40

PV2R12-19-47FRELL-40

VDC-11CL-40D-25D-20

VDCG-CF-40-B-PA-9T

PV2R12-23-26FRELL-40

PV2R12-23-59FREBB-40

VPE-L40A-9T

PV2R12-31-33FREBB-40

PV2R12-25-38FREBB-40

VDC-12AL-20D-70C-20

VDC-11CF-20C-20D-20

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác