• dau-dot-weishaupt-dau-dot-gas-weishaupt-viet-nam-1

Đầu đốt Weishaupt - Đầu đốt gas Weishaupt Việt Nam

Đầu đốt Weishaupt được các chuyên gia công nhận là sản phẩm chất lượng hàng đầu. Họ nổi tiếng về xây dựng âm thanh, độ tin cậy hoạt động và hiệu quả cao. Nói cách khác: Đó là độ tin cậy.

Các sản phẩm chuyên dùng: Đầu đốt gas Weishaupt, Đầu đốt dầu Weishaupt, Đầu đốt nhiên liệu kép Weishaupt, Đầu đốt Duoblock Weishaupt, Đầu đốt ngon lửa Weishaupt, Nhà phân phối đầu đốt Weishaupt, Đầu đốt khí nén Weishaupt

Đầu đốt nhỏ gọn Weishaupt là đáng tin cậy, hiệu quả và đã chứng minh hàng triệu lần trong hoạt động hàng ngày. Thành công toàn cầu của họ là kết quả của sự tập trung không ngừng của chúng tôi vào chất lượng.

Chi tiết sản phẩm

Thông tin chi tiết về từng sản phẩm Đầu đốt Weishaupt:

Đầu đốt nhỏ gọn Weishaupt W5 được sử dụng cho các thiết bị chạy bằng khí đốt hoặc dầu và có công suất định mức lên tới 188 MBTU / h. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng thương mại nhẹ, trong đó độ tin cậy có tầm quan trọng đặc biệt, ví dụ như trong các tiệm bánh.

Đầu đốt Weishaupt W10 - W40 có phạm vi đầu ra lớn từ 85 đến 1.945 MBTU / h. Chúng thường được sử dụng trên các ứng dụng mà độ tin cậy và an toàn là mối quan tâm chính

Đầu đốt monarch® dòng WM (190 - 37.500 MBTU / h)

Sê-ri WKmono 80 (lên tới 58.000 MBTU / h)

Đầu đốt sê-ri WK (lên tới 109.000 MBTU / h)

Một số type đầu đốt tiêu biểu:

Weishaupt nozzle head, Type: 1113811009/2

Weishaupt nozzle head, Type: 1122611008/02

Weishaupt nozzle head, Type: 1117941001/02

Weishaupt nozzle head, Type: 1117941001/02

Weishaupt nozzle head, Type: 211631001/07

Dòng W: WG5, WG10, WG20, WG30, WG40, WL5, WL10, WL20, WL30, WL40, WGL30,...

Dòng large burners: L1Z, L1T-B, M1Z, L3Z, L3T, RL3, M3Z, M3T, RM3, G1, G3, GL3, L5Z, L5T, L7Z, L7Z, L8Z, L9Z, L10Z, L11Z, RL7, RL8, RL9, RL10, RL11, MS5Z, MS7Z, MS8Z, MS8Z-2, MS9Z, RMS8, RMS9, RMS10, RMS11, G5, G7, G8, G9, G10, G11, GL7, GL8, GL9, GL10, GL11, RGL7, RGL8, RGL9, RGL10, RGL11, GMS7, GMS8, GMS9, GMS10, GMS11, RGMS7, RGMS8, RGMS9, RGMS10, RGMS11

Dòng Monarch: WM-L10, WM-L10/1, WM-L10/2, WM-L10/3, WM-L20/1, WM-L20/2, WM-L20/3, WM-L30/1, WM-L30/2, WM-L30/3, WM-L50/1, WM-L50/2, WM-L50/3, WM-G10/1, WM-G10/2, WM-G10/3, WM-G10/4, WM-G20/1, WM-G20/2, WM-G20/3, WM-G30/1, WM-G30/2, WM-G30/3, WM-G50/1, WM-G50/2, WM-G50/3, WM-GL10/1, WM-GL10/2, WM-GL10/3, WM-GL20/1, WM-GL20/2, WM-GL20/3, WM-GL30/1, WM-GL30/2, WM-GL30/3, WM-GL50/1, WM-GL50/2, WM-GL50/3, WM-MS10,...

Dòng WK: WKL40, WKL50, WKL60, WKL70, WKL80, WKG40, WKG50, WKG60, WKG70, WKG80, WKMS40, WKMS50, WKMS60, WKMS70, WKMS80, WKGL40, WKGL50, WKGL60, WKGL70, WKGL80, WKGMS40, WKGMS50, WKGMS60, WKGMS70, WKGMS80,...

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác