• nha-phan-phoi-cam-bien-ssi-technologies-tai-viet-nam-1

Nhà phân phối cảm biến SSI Technologies tại Việt Nam

Có trụ sở tại Janesville, Wisconsin, SSI sản xuất Cảm biến áp suất SSI Technologies, Cảm biến đo mức SSI Technologies, Cảm biến từ tính SSI Technologies, Đồng hồ đo áp suất SSI Technologies, Đồng hồ đo mức SSI Technologies, Cảm biến tốc độ SSI Technologies, Cảm biến vị trí SSI Technologies với chất lượng cao nhất và đáng tin cậy nhất cho thị trường ô tô và công nghiệp.

Cảm biến SSI Technologies được biết đến với:

  • Là đối tác Cảm biến Ô tô & Thiết bị nặng
  • Công nghệ cảm biến đổi mới và dẫn đầu
  • Kỹ thuật, thiết kế và phát triển xuất sắc
  • Bao bì & thiết kế sản phẩm trang nhã
  • Cảm biến khối lượng lớn và chuyên môn sản xuất lắp ráp điện tử

Hệ thống thiết kế, phát triển và sản xuất ô tô

Chi tiết sản phẩm

SSI Technologies, LLC là công ty đi đầu trong việc thiết kế, phát triển và sản xuất Cảm biến SSI Technologies.

SSI Technologies, LLC có hơn 25 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp cảm biến từ đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng OEM của chúng tôi. Bằng cách đúc kết từ lịch sử thiết kế và sản xuất sâu rộng với các nền tảng giao thông chính, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp Cảm biến điện SSI Technologies từ trường tùy chỉnh cho ứng dụng cụ thể của bạn.

Gia Tín Phát tự hào là Nhà phân phối cảm biến SSI Technologies tại Việt Nam

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về kĩ thuật cũng như chất lượng và giá cả sản phẩm tốt nhất.

Model về các dòng Cảm biến SSI Technologies – Sensor SSI Technologies Việt Nam chuyên dùng:

P51-1000-AMP-20MA

1000PSI M10-1.0 6G 20MA

P51-200-GP-I12-4.5OV

P51-3000-AD-I36-5V

3000PSI 22MM 7 / 16-20 UNF 5V

P51-75-GE-I36-4.5OV

P51-1000-AMP-4.5OV

1000PSI M10-1.0 6G 4.5V

P51-3000-SI-M12-20MA

P51-3000-AD-M12-20MA

3000PSI 7 / 16-20UNF 4-20MA

P51-1000-SU-M12-4.5V

P51-3000-AD-M12-4.5OV

3000PSI 7 / 16-20UNF 4.5V

P51-15-SA-I36-4.5OV-R

P51-1000-AMP-4.5V

1000PSI M10-1.0 6G 4.5V

P51-75-GE-I36-4.5V

P51-3000-AD-M12-4.5V

3000PSI 7 / 16-20UNF .5-4.5

P51-3000-SI-M12-4.5OV

P51-1000-AMP-5V

1000PSI M10-1.0 6G 1-5V

P51-50-SA-I36-4.5OV-R

P51-3000-AD-M12-5V

3000PSI 7 / 16-20 UNF 1-5V

P51-1000-SU-M12-5V

P51-1000-AND-20MA

1000PSI 1.2-20UNF-2A 20MA

P51-75-GE-I36-5V

P51-3000-AD-MD-4.5OV

3000PSI 7 / 16-20UNF 4.5V

P51-100-SA-I36-4.5OV-R

P51-1000-AND-4.5OV

1000PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V

P51-3000-SI-M12-4.5V

P51-3000-AD-MD-4.5V

3000PSI 7 / 16-20UNF 4.5V

P51-1000-SU-MD-20MA

P51-1000-AND-4,5V

1000PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V

P51-75-GE-M12-20MA

P51-3000-AD-MD-5V

3000PSI 7 / 16-20 UNF 1-5V

P51-500-SA-I36-4.5OV-R

P51-1000-AND-5V

1000PSI 1.2-20 UNF-2A 5V

P51-3000-SI-M12-5V

P51-3000-ADP-20MA

3000PSI 7 / 16-20 UNF 20MA

P51-75-GE-M12-4.5OV

P51-1000-AN-I12-20MA

1000PSI 1.2-20UNF-2A 20MA

P51-1000-SA-I36-4.5OV-R

P51-3000-ADP-4.5OV

3000PSI 7 / 16-20UNF 4.5V

P51-200-GP-I12-4.5V

P51-1000-AN-I12-4.5OV

1000PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V

P51-3000-SI-MD-20MA

P51-3000-ADP-4.5V

3000PSI 7 / 16-20UNF 4.5V

P51-1000-SU-MD-4.5V

P51-1000-AN-I12-4.5V

1000PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V

P51-75-GE-M12-4.5V

P51-3000-ADP-5V

3000PSI 7 / 16-20 UNF 1-5V

P51-15-SB-I36-4.5OV-R

P51-1000-AN-I12-5V

1000PSI 22MM 1.2-20UNF 5V

P51-200-GP-I12-5V

P51-3000-AED-20MA

3000PSI 3 / 8-24 UNF 4-20MA

P51-3000-SI-MD-4.5OV

P51-1000-AN-I36-20MA

1000PSI 1.2-20UNF-2A 20MA

P51-1000-SU-MD-5V

P51-3000-AED-4.5OV

3000PSI 3 / 8-24UNF .5-4.5V

P51-75-GE-M12-5V

P51-1000-AN-I36-4.5OV

1000PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V

P51-50-SB-I36-4.5OV-R

P51-3000-AED-4.5V

3000PSI 3 / 8-24UNF .5-4.5V

200PSI M20-1.5 6G .5-4.5V

P51-3000-AED-5V

3000PSI 3 / 8-24 UNF 1-5V

75PSI 3 / 8-24UNF .5-4.5V

P51-1000-AN-I36-5V

1000PSI 1.2-20UNF-2A 1-5V

3000PSIS 7/16 UNF 4-20 MA

P51-1000-AN-M12-20MA

1000PSI 1.2-20UNF-2A 20MA

1000PSI 7 / 16-20-2B 4.5V

P51-1000-AN-M12-4.5OV

1000PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V

15PSIS 1 / 4NPT 4.5V OVP

200PSI M20-1.5 6G 4-20MA

1000PSIS 1 / 4NPT 4.5V OVP

75PSI 3 / 8-24UNF .5-4.5V

3000PSI 7 / 16-20 UNF 4.5V

200PSI M20-1.5 6G .5-4.5V

3000PSI 7 / 16-20 UNF 4.5V

75PSI 3 / 8-24UNF 4-20MA

3000PSIS 7/16 UNF 4-20 MA

50PSIS 1 / 4NPT 4.5V OVP

1000PSIS 7/16 4-20MA

1000PSI 7 / 16-20-2B 4.5V

1000PSIS 7/16 5V

100PSIS 1 / 8NPT 4.5V OVP

75PSI 3 / 8-24UNF .5-4.5V

75PSI 3 / 8-24UNF 1-5V

200PSI M20-1.5 6G .5-4.5V

15PSIS 1 / 8NPT 4.5V OVP

100PSIS 1 / 4NPT 4.5V OVP

75PSI 3 / 8-24UNF .5-4.5V

200PSI M20-1.5 6G 1-5V

3000PSI 7 / 16-20 UNF 4.5V

3000PSIS 7/16 5V MINI

3000PSI 7 / 16-20 UNF 4.5V

1000PSIS 7/16 4-20 MA

500PSIS 1 / 8NPT 4.5V OVP

1000PSIS 7/16 5V MINI

75PSI 3 / 8-24UNF 4-20MA

200PSI M20-1.5 6G .5-4.5V

75PSI 3 / 8-24UNF 1-5V

500PSIS 1 / 4NPT 4.5V OVP

75PSI 3 / 8-24UNF .5-4.5V

50PSIS 1 / 8NPT 4.5V OVP

3000PSIS 7/16 UNF 5V

1000PSI 7 / 16-20-2B 4.5V

P51-200-GP-I36-20MA

75PSI 3 / 8-24UNF .5-4.5V

3000PSIS 7/16 UNF 4-20MA

P51-3000-SI-MD-4.5V

P51-3000-SIP-20MA

1000PSIS 1 / 8NPT 4.5V OVP

P51-75-GE-MD-20MA

P51-1000-SB-I36-4.5OV-R

200PSI M20-1.5 6G 1-5V

P51-1000-SUP-20MA

P51-200-GP-I36-5V

1000PSIS 7/16 5V

P51-100-SB-I36-4.5OV-R

P51-1000-SUP-5V

75PSI 3 / 8-24UNF 1-5V

P51-200-GP-I36-4.5OV

P51-75-GE-MD-5V

3000PSI 7 / 16-20 UNF 4.5V

P51-75-GE-MD-4.5OV

P51-3000-SIP-4.5OV

15PSIS 1 / 4NPT 5V

P51-3000-SI-MD-5V

P51-15-SA-I36-5V-R

200PSI M20-1.5 6G 4-20MA

P51-500-SB-I36-4.5OV-R

P51-200-GP-M12-20MA

P51-75-GE-MD-4.5V

P51-200-GP-I36-4.5V

P51-1000-SUP-4.5V

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác