• day-dai-megadyne-day-curoa-megadyne-viet-nam-1

Dây đai Megadyne - Dây curoa Megadyne Việt Nam

Megadyne Belts cung cấp nhiều loại Dây đai Megadyne - Dây curoa Megadyne tiêu chuẩn và các sản phẩm đặc biệt được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Ở đây bên dưới bạn có thể tìm thấy các sản phẩm chính của chúng tôi.

Để khám phá tất cả phạm vi của chúng tôi, hãy nhấp vào SẢN PHẨM trong menu.

Các sản phẩm của Megadyne Belts bao gồm: Dây đai chữ V Megadyne, Dây đai truyền lực Megadyne, Dây đai công nghiệp Megadyne, Dây đai bánh răng Megadyne, Dây đai cao su Megadyne, Dây đai truyền động Megadyne, Thắt lưng chữ V Megadyne, Dây Curoa Megadyne, Nhà phân phối dây đai Megadyne, Đại lý Megadyne Việt Nam

Chi tiết sản phẩm

Gia Tín Phát là đơn vị chuyên cung cấp các loại Dây dai truyền động Megadyne tại Việt Nam

Hãy liên hệ chúng tôi nếu như bạn đang cần tìm Nhà phân phối Megadyne tại Việt Nam

Model các dòng sản phẩm Dây đai – Dây curoa Megadyne:

Decription

Code (Length)

TIMING BELT ISORAN

90 RPP3  ->  1863 RPP3

TIMING BELT ISORAN

180 RPP5  ->  2525 RPP5

TIMING BELT ISORAN

288 RPP8  ->  4400 RPP8

TIMING BELT ISORAN

966 RPP14  ->  4956 RPP14

TIMING BELT ISORAN

2000 RPP20  ->  4600 RPP20

TIMING BELT ISORAN RPP SILVER

180 SLV 5  ->  2525 SLV 5

TIMING BELT ISORAN RPP SILVER

288 SLV 8  ->  4400 SLV 8

TIMING BELT ISORAN RPP SILVER

966 SLV 14  ->  4956 SLV 14

TIMING BELT ISORAN RPP GOLD

288 GLD 8  ->  4400 GLD 8

TIMING BELT ISORAN RPP GOLD

966 GLD 14  ->  4956 GLD 14

TIMING BELT ISORAN

360 MXL  ->  5224 MXL

TIMING BELT ISORAN

54 XL  ->  710 XL

TIMING BELT ISORAN

124 L  ->  817 L

TIMING BELT ISORAN

240 H  ->  1700 H

TIMING BELT ISORAN

507 XH  ->  1750 XH

TIMING BELT ISORAN

700 XXH  ->  1800 XXH

TIMING BELT ISORAN XLDD

DD 120 XL  ->  DD 710 XL

TIMING BELT ISORAN LDD

DD 124 L  ->  DD 817 L

TIMING BELT ISORAN HDD

DD 240 H  ->  DD 1700 H

TIMING BELT ISORAN

600 RPP5 DD  ->  2525 RPP5 DD

TIMING BELT ISORAN

600 RPP8 DD  ->  4400 RPP8 DD

TIMING BELT ISORAN

966 RPP 14 DD  ->  4956 RPP 14 DD

OPEN-END ISORAN MXL

0.25 – 0.31 – 0.37 Inch

OPEN-END ISORAN XL

0.25 – 0.31 – 0.37 Inch

OPEN-END ISORAN L

0.50 – 0.75 – 1.0 Inch

OPEN-END ISORAN H

0.50 – 0.75 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 3.0 Inch

OPEN-END ISORAN RPP 3

9 12 15 mm

OPEN-END ISORAN RPP 5

9 12 15 20 25 30 mm

OPEN-END ISORAN RPP 8

10 15 20 25 30 50 85 mm

OPEN-END ISORAN RPP SILVER SLV5

15 20 30 mm

OPEN-END ISORAN RPP SILVER SLV8

10 15 20 30 50 85 mm

OPEN-END ISORAN RPP STD STD8

10 20 30 50 85 mm

PV V-RIBBED BELTS H

594  ->  1975 mm

PV V-RIBBED BELTS J

350  ->  2489 mm

PV V-RIBBED BELTS K

630  ->  2555 mm

PV V-RIBBED BELTS L

37.5  ->  240 inches

PV V-RIBBED BELTS M

900  ->  6600 mm

MEGAFLAT PU T75

200/3850

MEGAFLAT PU T150

200/3850

MEGAFLAT PU T200

200/3850

MEGAFLAT PU P0

240/1200

MEGAFLAT PU P102

240/2500

MEGAFLAT PU P108

240/3850

MEGAFLAT PU P110

240/3850

MEGAFLAT PU P120

240/3850

MEGAFLAT PU P155

240/3850

MEGAFLAT PU S110

240/3850

MEGALINEAR PU MTD 3M

10 20 25 50  mm

MEGALINEAR PU MTD 5M

10 20 25 50  mm

MEGALINEAR PU MTD 8M

10 15 20 30 50 85 100  mm

MEGALINEAR PU MTD 14M

25 40 55 85 100 115  mm

MEGALINEAR PU RPP5

10 15 25 30 50 75  mm

MEGALINEAR PU RPP8

10 15 20 30 50 85 100  mm

MEGALINEAR PU RPP14

40 55 85 115 150  mm

MEGALINEAR PU TG5 K6

25 32 50  mm

MEGALINEAR PU TG10 K6

50  mm

MEGALINEAR PU TG10 K13

25 32 50 75 100  mm

MEGALINEAR PU TG20 K13

50 75 100  mm

MEGALINEAR PU ATG5 K6

25 32 50  mm

MEGALINEAR PU ATG10 K13

25 32 50 75 100 150  mm

MEGALINEAR PU ATG20 K13

75 150  mm

MEGALINEAR PU HG K13

1,50 2,00 3,00 4,00 inches

MEGALINEAR PU XL

0.25 0.37 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 inches

MEGALINEAR PU L

0.37 0.5 0.75 1.00 1.50 2.00 4.00 inches

MEGALINEAR PU H

0.5 0.75 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 6.00 inches

MEGALINEAR PU H*

8.00 20.00 inches

MEGALINEAR PU XH

1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 6.00  inches

MEGALINEAR PU T5

6 10 16 25 32 50 75 100 mm

MEGALINEAR PU T10

12 16 25 32 50 75 100 150 mm

MEGALINEAR PU T10*

200 250 300 400 450 500 mm

MEGALINEAR PU T20

25 32 50 75 100 150 mm

MEGALINEAR PU AT3

10 20 25 50 mm

MEGALINEAR PU AT5

6 10 16 25 32 50 75 100 mm

MEGALINEAR PU AT10

16 25 32 50 75 100 150  mm

MEGALINEAR PU AT20

25 32 50 75 100 150 200 mm

MEGALINEAR PU STD 5M

10 15 25 50 mm

MEGALINEAR PU STD 8M

10 12 15 20 30 50 85 mm

MEGALINEAR PU P1

10 20 mm

MEGALINEAR PU P2

25 50 75 100 mm

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác