• khop-noi-cao-su-elaflex-viet-nam-1

Khớp nối cao su Elaflex Việt Nam

Coupling Elaflex là một chuyên gia quốc tế hàng đầu về thiết bị tiếp nhiên liệu và Khớp nối cao su Elaflex cho việc chuyển hàng nguy hiểm và chất lỏng nhạy cảm.

Các Ống nối Elaflex, Phụ kiện khớp nối Elaflex, Khớp nối Elaflex, Khớp nối mở rộng Elaflex, Khớp nối mặt bích Elaflex và Vòi phun Elaflex của chúng tôi đã được thiết lập các tiêu chuẩn, kể từ năm 1923. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, bền. Một sự đầu tư đúng đắn cả về hiệu suất và tổng lợi ích chi phí trọn đời.

Chi tiết sản phẩm

Đại lý khớp nối Elaflex là một công ty chuyên về kết nối an toàn để chuyển hàng nguy hiểm và chất lỏng nhạy cảm. Sức mạnh của chúng tôi là tuân thủ tiêu chuẩn, ống dài, phụ kiện, Khớp nối Elaflex, khớp nối mở rộng và vòi phun.

Model thông tin chi tiết sản phẩm Khớp nối mềm cao su Elaflex:

LTX Lightweight Gravity Discharge Road Tanker Hose

Aviation Refuelling Hoses EN 1361 - "Yellow Band"

SLIMLINE Petrol Pump Hoses

FLUORLINE universal pump hose

L.P. Gas Hose LPG / + LPG 16 Autogas Hose

Hoses for Chemicals and Solvents EN 12115, "Lilac Band" + "Blue Band"

UTD / UTS / UTL - Universal Hoses EN 12115

POLYPAL CLEAN Universal Hoses EN 12115

Special Hoses Type LBD, LBS, AMX, KS

ELAFLON PLUS FEP Universal Hoses EN 12115

ELAFLON PLUS PFA Universal Hoses - OHM conductive

ELAFLON PTFE Universal Hoses EN 12115

FLUORFLEX 2 PTFE/EPDM Universal Helical Hose

ELAPHARM Hose Assemblies for use in Pharmaceutical and Biotech Industries

Marine Hoses FHD, STW

Bunker Hoses SB

Hot Bitumen, Hot Water, Steam Hoses

Composite Hoses FWS

European Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EG for Hose Assemblies

Chemical Resistance Chart ELAFLEX Hoses

Female Hose Couplings "M"

Male Hose Couplings "V"

Anti-Kinking Sleeves, Colour Sleeves "KS", "CS", "ST", "KT", "KTFM"

Female Hose Couplings with SPANNFIX "MX"

Male Hose Couplings with SPANNFIX "VX"

Female Hose Couplings with SPANNLOC "MC"

Male Hose Couplings with SPANNLOC "VC"

Special Hose Couplings "RM", "RV", "ACM", "FSM"

Steel Hose Couplings "SM", "SV"

Steam Hose Couplings "SMS", "MS", "SVS", "VS"

"TW" Hose Couplings with SPANNFIX "MKX", "VKX"

"TW" Hose Couplings with SPANNLOC "MKC", "VKC"

"TW" Hose Couplings Stainless Steel with SPANNFIX "MKX...SS", "VKX...SS"

"TW" Hose Couplings Stainless Steel with SPANNLOC "MKC...SS", "VKC...SS"

Cam Couplings Hose Couplings

Symmetrical Hose Couplings "STORZ", "GUILLEMIN", "RNK"

Flanged Hose Fittings with SPANNLOC DN 19-65 "SFC", "FFC"

Flanged Hose Fittings w/ SPANNLOC DN 75-200 "SFC", "FFC"

Flanged Hose Fittings with SPANNFIX, "TW"-Flanges

Stainless Steel Hose Fittings "SFC", "FFC", "SFX", "FFX"

Flanged Steam Hose Fittings "SFS","FFS"

Hose Clamps "SK"

Hose Connectors + Clamp Accessories "TSV", "SPANNFIX", "SPANNLOC"

Available Lengths for ELAFLEX Hose Assemblies

TW Male Couplings, TW Dust Caps, Chains"VK", "BK", "K"

TW Female Couplings, TW Dust Plugs "MK", "VB"

TW Crown Pieces, TW Coupling Nuts w. Lever "TW-K","TW-M","TW-H"

"TW" Couplings w. different threads

Adaptor Couplings TW-TW + TW-Storz

Rail Car Adaptors "KWZ"

Symmetrical Couplings "Storz", "Guillemin"

Rail Car Discharge Coupling "KWK"

Corrugated Bronze Pipe Connectors DN 25-50

Cam Locking Couplings EN 14420-7

Dry Disconnect Couplings "DDC-M" (Hose Unit)

Dry Disconnect Couplings "DDC-V" (Tank Unit)

Gia Tín Phát tự hào là Nhà cung cấp Khớp nối Elaflex Việt Nam

Để biết thêm thông tin chi tiết về Khớp nối Elaflex, Khớp nối cao su Elaflex, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về kĩ thuật cũng như chất lượng và giá cả tốt nhất.

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác