• cam-bien-knick-viet-nam-1

Cảm biến Knick Việt Nam

Để đo pH, ORP, độ dẫn hoặc oxy trong các ứng dụng công nghiệp, chúng tôi cung cấp các Cảm biến Knick với chất lượng sản phẩm hoạt động một cách tốt nhất.

Chúng cho phép các phép đo bảo trì thấp và độ chính xác cao trong các ngành hóa chất, dược phẩm và thực phẩm, cũng như trong các lĩnh vực năng lượng và môi trường.

Cảm biến Knick Việt Nam chuyên về: Cảm biến PH Knick, Cảm biến dẫn điện Knick, Cảm biến Oxy Knick, Cảm biến đo độ PH Knick, Cảm biến ORP Knick, Nhà phân phối cảm biến Knick, Đại lý cảm biến Knick

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng của từng loại Cảm biến Knick

Về Cảm biến ORP Knick

Thiết kế khác nhau, khả năng kết nối và chống cháy nổ. Chẩn đoán phòng ngừa thông minh với Memosens. Độ dài cảm biến khác nhau và một loạt các khả năng kết nối. Thích hợp cho nhiều lựa chọn phụ kiện Knick, chẳng hạn như SensoGate và Ceramat cũng như các phụ kiện nội tuyến, dòng chảy và ngâm.

Về Cảm biến dẫn điện Knick

Tất cả các nguyên tắc đo: 2 điện cực, 4 điện cực, quy nạp. Đối với tất cả các phạm vi đo, từ nước siêu tinh khiết đến dung dịch axit và kiềm đậm đặc. Chống cháy nổ. Chẩn đoán phòng ngừa thông minh với Memosens. Thích hợp cho các phụ kiện nội tuyến, dòng chảy và ngâm.

Model về các loại Cảm biến Knick Việt Nam chuyên dùng:

P-41000-D1 "P41000D1"

B-10026-F0 "B10026F0"

P-41056-D1 "P41056D1"

B-10016-F0 "B10016F0"

P-41059-D1 "P41059D1"

B-10028-F0 "B10028F0"

P-41057-D1 "P41057D1"

B-10036-F0 "B10036F0"

P-41058-D1 "P41058D1"

B-10037-F0 "B10037F0"

P-41046-D1 "P41046D1"

B-10038-F0 "B10038F0"

P-41049-D1 "P41049D1"

ZU-0542 "ZU0542"

P-41047-D1 "P41047D1"

B-13000-F1 "B13000F1"

P-41048-D1 "P41048D1"

B-13016-F1 "B13016F1"

P-41066-D1 "P41066D1"

B-13017-F1 "B13017F1"

P-41069-D1 "P41069D1"

B-13018-F1 "B13018F1"

P-41067-D1 "P41067D1"

B-13026-F1 "B13026F1"

P-41068-D1 "P41068D1"

B-13016-F1 "B13016F1"

P-41076-D1 "P41076D1"

B-13028-F1 "B13028F1"

P-41079-D1 "P41079D1"

B-13036-F1 "B13036F1"

P-41077-D1 "P41077D1"

B-13037-F1 "B13037F1"

P-41078-D1 "P41078D1"

B-13038-F1 "B13038F1"

P-41086-D1 "P41086D1"

B-48-K1 "B48K1"

P-41089-D1 "P41089D1"

ZU-0286 "ZU0286"

P-41087-D1 "P41087D1"

300-C "300C"

P-41088-D1 "P41088D1"

300-E "300E"

P-41096-D1 "P41096D1"

pH-900-02 "pH90002"

P-41099-D1 "P41099D1"

ZU-0761 "ZU0761"

P-41097-D1 "P41097D1"

ZU-0762 "ZU0762"

P-41098-D1 "P41098D1"

ZU-0763 "ZU0763"

P-41036-D1 "P41036D1"

ZU-0710 "ZU0710"

P-41038-D1 "P41038D1"

ZU-0711 "ZU0711"

P-41000-D1 "P41000D1"

ZU-0712 "ZU0712"

P-41000-D1 "P41000D1"

300-E-/-MS "300E/MS"

ZU-0572/1 "ZU0572/1"

MS-900-01 "MS90001"

ZU-0572/2 "ZU0572/2"

CA/MS-003CA "CA/MS003CA"

ZU-0573/1 "ZU0573/1"

CA/MS-005CA "CA/MS005CA"

ZU-0573/2 "ZU0573/2"

SE-615/1-MS "SE615/1MS"

ZU-0652/1 "ZU0652/1"

SE-604 "SE604"

ZU-0652/2 "ZU0652/2"

ZU-0278 "ZU0278"

ZU-0574/1 "ZU0574/1"

ZU-0743 "ZU0743"

ZU-0574/1S "ZU0574/1S"

ZU-0645 "ZU0645"

ZU-0574/2 "ZU0574/2"

ZU-0569 "ZU0569"

ZU-0575/1 "ZU0575/1"

ZU-0570 "ZU0570"

ZU-0575/2 "ZU0575/2"

ZU-0589 "ZU0589"

ZU-0653/1 "ZU0653/1"

ZU-0590 "ZU0590"

ZU-0653/2 "ZU0653/2"

ZU-0660 "ZU0660"

ZU-0576 "ZU0576"

SE-604-MS "SE604MS"

ZU-0580/1 "ZU0580/1"

SE-604X-MS "SE604XMS"

ZU-0580/2 "ZU0580/2"

SE-630 "SE630"

ZU-0580/2S "ZU0580/2S"

SE-630-MS "SE630MS"

ZU-0820/B "ZU0820/B"

SE-630X-MS "SE630XMS"

ZU-0820/C "ZU0820/C"

SE-600 "SE600"

WG-21-A7 "WG21A7"

ZU-0216 "ZU0216"

WG-25-A7 "WG25A7"

ZU-0217 "ZU0217"

41-A2/3 "41A2/3"

ZU-0221 "ZU0221"

ARF-101 "ARF101"

ZU-0222 "ZU0222"

ARF-105 "ARF105"

SE-603 "SE603"

ARF-200 "ARF200"

ZU-0218 "ZU0218"

ARF-202 "ARF202"

ZU-0219 "ZU0219"

ZU-0547 "ZU0547"

SE-610 "SE610"

ZU-0667 "ZU0667"

SE-620 "SE620"

ZU-0783 "ZU0783"

SE-655 "SE655"

ARF-201 "ARF201"

SE-655-X "SE655X"

ZU-0323 "ZU0323"

SE-656 "SE656"

ARF-220 "ARF220"

SE-656-X "SE656X"

EK-15-41Mi/1 "EK1541Mi/1"

ZU-0344 "ZU0344"

EK-15-41Mi/2 "EK1541Mi/2"

ZU-0343 "ZU0343"

EK-15-41Mi/3 "EK1541Mi/3"

ZU-0340 "ZU0340"

EK-15-41Mi/4 "EK1541Mi/4"

ZU-0341 "ZU0341"

EK-15-41Mi/5 "EK1541Mi/5"

ZU-0342 "ZU0342"

EK-15-41Mi/6 "EK1541Mi/6"

SE-660/11 "SE660/11"

EK-15-41Mi/7 "EK1541Mi/7"

SE-660/12 "SE660/12"

EK-15-41Mi/8 "EK1541Mi/8"

SE-670/C1 "SE670/C1"

41-Mi "41Mi"

SE-670/U1 "SE670/U1"

EK-15-46Mk/1 "EK1546Mk/1"

SE-670/G1 "SE670/G1"

EK-15-46Mk/2 "EK1546Mk/2"

CA/M12-005NA "CA/M12005NA"

EK-15-46Mk/3 "EK1546Mk/3"

CA/M12-010NA "CA/M12010NA"

EK-15-46Mk/4 "EK1546Mk/4"

CA/M12-020NA "CA/M12020NA"

EK-15-46Mk/5 "EK1546Mk/5"

M12-A200 "M12A200"

EK-15-46Mk/6 "EK1546Mk/6"

M12-A210 "M12A210"

EK-15-46Mk/7 "EK1546Mk/7"

ZU-0610 "ZU0610"

EK-15-46Mk/8 "EK1546Mk/8"

ZU-0611 "ZU0611"

611-1-A2 "6111A2"

ZU-0612 "ZU0612"

621-1-A2 "6211A2"

ZU-0613 "ZU0613"

631-1-A2 "6311A2"

ZU-0614 "ZU0614"

615-1-A2 "6151A2"

ZU-0615 "ZU0615"

625-1-A2 "6251A2"

ZU-0666 "ZU0666"

635-1-A2 "6351A2"

M12-A20016 "M12A20016"

647-2-A2 "6472A2"

M12-A20017 "M12A20017"

648-2-A2 "6482A2"

M12-A20018 "M12A20018"

650-2-A2 "6502A2"

M12-A20026 "M12A20026"

ZU-0628 "ZU0628"

M12-A20016 "M12A20016"

A-20900-H4 "A20900H4"

M12-A20028 "M12A20028"

ZU-0678 "ZU0678"

M12-A20036 "M12A20036"

ZU-0677 "ZU0677"

M12-A20037 "M12A20037"

A-20220-P0 "A20220P0"

M12-A20038 "M12A20038"

A-20220-P0/ "A20220P0/"

ZU-0610 "ZU0610"

A-20230-P0 "A20230P0"

ZU-0611 "ZU0611"

A-20230-P0/ "A20230P0/"

ZU-0612 "ZU0612"

A-20300-P0 "A20300P0"

ZU-0613 "ZU0613"

ZU-0628 "ZU0628"

ZU-0614 "ZU0614"

A-20900-H4 "A20900H4"

ZU-0615 "ZU0615"

ZU-0678 "ZU0678"

ZU-0666 "ZU0666"

ZU-0677 "ZU0677"

SE-715/1-MS "SE715/1MS"

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác