• dau-noi-van-escha-viet-nam-1

Đầu nối van Escha Việt Nam

Đầu nối van Escha Việt Nam chuyên về: Đầu nối cảm biến Escha, Đầu nối Van Escha, Đầu nối trường Escha, Bộ chia Escha, Đại lý Escha Việt Nam, Nhà cung cấp đầu nối Escha, Thiết bị kết nối Escha, Bộ chia chữ Y Escha, Đầu nối nguồn EschaCáp kết nối Escha, Phụ kiện kết nối Escha…

Đầu nối van Escha cho không gian lắp đặt tối thiểu và khả năng hiển thị LED tuyệt vời ở tất cả các vị trí lắp đặt cùng một lúc. Họ có sẵn trong phong cách nhà ở điển hình và mạch bảo vệ. Dây một đầu và hai đầu cũng như bộ điều hợp và đầu nối hai van cung cấp giải pháp cho bất kỳ ứng dụng nào.

Chi tiết sản phẩm

Model về Cáp kết nối Escha Việt Nam

Valve-connector, housing style A, 2+PE bridged, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA22-24.3-2/S370

Item-No.:        8050293

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VA31-230.0-2/S370

Item-No.:        8058325

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style A, 2+PE bridged, sensor-/actuator cable

Item description:         VA22-24.1-2/P00

Đầu nối Escha Item-No.:        8050819

Cable quality:  PVC, P00, GY

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style B, 2+PE, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VB21-24.3-2/S370

Item-No.:        8050758

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style BI, 2+PE, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VBI21-24.3-2/P00

Item-No.:        8050855

Cable quality:  PVC, P00, GY

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style BI, 2+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VBI21-230.0-2/S370

Kết nối van Escha Item-No.:        8050766

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style C, 2+PE bridged, sensor-/actuator cable, Z-diode

Item description:         VC22-24.4-2/S370

Item-No.:        8049873

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style CI, 2+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VCI21-230.0-2/P00

Item-No.:        8050853

Cable quality:  PVC, P00, GY

Cable length:   2 m

Double-valve-connector, housing style A, 2+PE bridged, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA22-24.3-0,15-DA22-24.3-2/S370

Item-No.:        8055743

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style A, 2+PE, M12 male, straight, 5 poles, A-coded, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA22-24.3-1-AL-WAS5.002/S370

Item-No.:        8052049

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   1 m

Valve-connector, housing style BI, 2+PE, M12 male, straight, 4+PE poles, A-coded, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VBI21-24.3-1-AL-WAS5.002/S370

Item-No.:        8049278

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   1 m

Valve-connector, housing style B, 2+PE, M12 male, angled, 4+PE poles, A-coded, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VB21-24.3-1-AL-WWAS5.002/S370

Item-No.:        8052054

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   1 m

Valve-connector, housing style CI, 2+PE, M12 male, straight, 5 poles, A-coded, sensor-/actuator cable, Z-diode

Item description:         VCI22-24.4-1-AL-WAS5.002/S370

Item-No.:        8052057

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   1 m

Valve-connector, housing style C, 2+PE, M12 male, straight, 5 poles, A-coded, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VC22-24.4-1-AL-WAS5.002/S370

Item-No.:        8052055

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   1 m

Adapter, valve-connector, housing style A, 2+PE bridged, M12 male, 5 poles, A-coded, with LED

Item description:         VA22-24.3-WAS5.002

Item-No.:        8055768

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VA31-230.0-10/P00

Item-No.:        8062016

Cable quality:  PVC, P00, GY

Cable length:   10 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VA31-230.0-5/P00

Item-No.:        8066062

Cable quality:  PVC, P00, GY

Cable length:   5 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA31-24.3-5/S370

Item-No.:        8065473

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   5 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VA31-230.0-5/S370

Item-No.:        8059241

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   5 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VA31-230.0-10/S370

Item-No.:        8059242

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   10 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VA31-230.0-2/P00

Item-No.:        8061939

Cable quality:  PVC, P00, GY

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA31-24.3-10/S370

Item-No.:        8078853

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   10 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA31-24.3-2/S370

Item-No.:        8067058

Cable quality:  PUR, UL, S370

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VA31-230.0-10/P01

Item-No.:        8061577

Cable quality:  PVC, UL, P01, GY

Cable length:   10 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VA31-230.0-2/P01

Item-No.:        8081356

Cable quality:  PVC, UL, P01, GY

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable

Item description:         VA31-230.0-5/P01

Item-No.:        8081355

Cable quality:  PVC, UL, P01, GY

Cable length:   5 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA31-24.3-2/P00

Item-No.:        8081328

Cable quality:  PVC, P00, GY

Cable length:   2 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA31-24.3-5/P00

Item-No.:        8081329

Cable quality:  PVC, P00, GY

Cable length:   5 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA31-24.3-10/P00

Item-No.:        8081330

Cable quality:  PVC, P00, GY

Cable length:   10 m

Valve-connector, housing style A, 3+PE, sensor-/actuator cable, suppressor diode

Item description:         VA31-24.3-2/P01

Đầu nối van Escha Item-No.:        8081331

Cable quality:  PVC, UL, P01, GY

Cable length:   2 m

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác