• cam-bien-sieu-am-turck-viet-nam-1

Cảm biến siêu âm Turck Việt Nam

Cảm biến siêu âm Turck Việt Nam chuyên về: Cảm biến Cảm ứng Turck, Cảm biến Quang điện Turck, Cảm biến Điện dung Turck, Cảm biến Từ tính Turck, Cảm biến Siêu âm Turck, Cảm biến Rada Turck r, Cảm biến Vị trí tuyến tính Turck, Cảm biến Mã hoá Turck, Cảm biến Độ nghiêng Turck, Cảm biến Sức ép Turck, Cảm biến Nhiệt độ Turck, Cảm biến lưu lượng Turck, Phụ kiện Cảm biến Turck

Cảm biến siêu âm Turck phát hiện vô số vật thể không tiếp xúc và không bị mài mòn với sóng siêu âm. Không quan trọng đối tượng là trong suốt hay mờ đục, kim loại hoặc phi kim, cứng, lỏng hoặc bột. Cảm biến siêu âm của chúng tôi có sẵn trong nhiều thiết kế, phạm vi, góc hình nón và các loại đầu ra khác nhau. Hầu hết trong số chúng có tính năng bù nhiệt độ, khử nhiễu và cáp kết nối để tự động đồng bộ hóa.

Chi tiết sản phẩm

Model chi tiết về các loại Cảm biến siêu âm Turck Việt Nam chuyên dùng:

RU40U-M12-LI8X2-H1141 RU40U-M18ES-LI8X2-H1151
RU10L-M08-UP8X-V1141 RU40U-M18ES-LIU2PN8X2T-H1151
RU10U-M08-UP8X-V1141 RU130U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151
RU40U-M12-AP6X2-H1141 RU130U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
RU40L-M18M-UP8X2-H1151 RU130U-M18ES-LIU2PN8X2T-H1151
RU40U-M18M-AP8X2-H1151 RU130U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151 / 3GD
RU40U-M18MS-UP8X2-H1151 RU300U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151 / 3GD
RU50U-S18-LI8X-H1141 RU40U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151 / 3GD
RU40U-M18M-UP8X2-H1151 RU40U-M18MS-LFX-H1151
RU50U-S18-AP8X-H1141 RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151 / 3GD
RU100U-M18MS-AP8X2-H1151 RU300U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
RU40U-M18MS-AP8X2-H1151 RU100U-M18M-LFX-H1151
RU100U-M18M-AP8X2-H1151 RU100U-M18MS-LFX-H1151
RU300U-M30E-LI8X2-H1151 RU130U-M18E-LU8X2-H1151
RU600U-M30E-LI8X2-H1151 RU130U-M18ES-LU8X2-H1151
RU100U-M18M-UP8X2-H1151 RU300U-M30E-LU8X2-H1151
RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151 RU40U-M18E-LU8X2-H1151
Cảm biến siêu âm RU70U-M18M-UP8X2-H1151 RU40U-M18ES-LU8X2-H1151
RU100L-M18M-UP8X2-H1151 RU40U-M18M-LFX-H1151
RU100L-M18MS-UN8X2-H1151 RU600U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151 / 3GD
RU100L-M18MS-UP8X2-H1151 RU600U-M30E-LU8X2-H1151
RU100U-M18MS-UP8X2-H1151 RU300U-M30M-2UP8X2-H1151
RU130U-M18ES-LI8X2-H1151 RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
RU40L-M18MS-UN8X2-H1151 RU600U-M30M-2UP8X2-H1151
RU40L-M18MS-UP8X2-H1151 RU130U-M18E-2UP8X2T-H1151
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác