• nha-phan-phoi-cam-bien-sensopart-tai-viet-nam-1

Nhà phân phối cảm biến Sensopart tại Việt Nam

Đại lý Sensopart là chuyên gia về: Cảm biến siêu âm Sensopart, Cảm biến khoảng cách Sensopart, Cảm biến hình ảnh Sensopart, Cảm biến màu sắc Sensopart, Cảm biến tương phản Sensopart, Cảm biến quang điện Sensopart, Cảm biến sợi quang Sensopart, Cảm biến cảm ứng Sensopart, Cảm biến nhiệt độ Sensopart, Cảm biến áp suất Sensopart, Gương phản chiếu cảm biến Sensopart, Sensor Sensopart

Gia Tín Phát tự hào là Nhà phân phối cảm biến Sensopart tại Việt Nam

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về kĩ thuật cũng như chất lượng và giá cả sản phẩm tốt nhất.

Chi tiết sản phẩm

Thông tin về các sản phẩm của Sensor Sensopart:

Cảm biến sợi quang Sensopart được bảo vệ trong tủ điều khiển hoặc ở khoảng cách an toàn, các đầu cáp quang được lắp gần các đối tượng. Các lĩnh vực ứng dụng có thể có là kiểm soát sự hiện diện trong máy ghi chỉ số quay, phát hiện các thành phần điện tử nhỏ hoặc kiểm soát mức chất lỏng.

Cảm biến khoảng cách SensoPart là công cụ đáng tin cậy cho nhiều mục đích. Các lĩnh vực ứng dụng có thể có là kiểm soát trong quá trình tháo cuộn dây, phát hiện các lớp kép hoặc định vị chính xác các máy lưu trữ và truy xuất.

Các đối tượng kim loại có thể được phát hiện một cách đáng tin cậy bằng các Cảm biến cảm ứng Sensopart. Do tính mạnh mẽ của chúng, chúng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp.

Model về các dòng Cảm biến Sensopart Việt Nam chuyên dùng:

FT 50 C-1-NS1-L8

FT 25-RL-PNSL-KM4

V10-OB-A3-I-M-M2-L

FT 50 C-1-PS1-L8

FT 25-RL-PNSL-M4M

V10-OB-A3-I-MD-M2-L

FT 50 C-1-PSL8

FT 25-RGB1-GSL-KL4

V10-OB-A3-I-N-M2-L

FT 50 C-2-NS1-L8

FT 25-RGB1-GSL-M4M

V10-OB-A3-I-W-M2-L

FT 50 C-2-PS1-L8

FT 25-RGB2-GSL-KL4

V10-OB-A3-I-WD-M2-L

FT 50 C-2-PSL8

FT 25-RGB2-GSL-M4

V10-OB-A3-R-M-M2-L

FT 50 C-3-NS1-L8

FT 25-W1-GSL-KL4

V10-OB-A3-R-MD-M2-L

FT 50 C-3-PS1-L8

FT 25-W1-GSL-M4M

V10-OB-A3-R-N-M2-L

FT 50 C-3-PSL8

FT 25-W2-GSL-KL4

V10-OB-A3-R-W-M2-L

FT 50 C-1-PS1-L8

FT 25-W2-GSL-M4

V10-OB-A3-R-WD-M2-L

FT 50 C-1-PSL8

FT 25-C1-GSL-M4M

V20C-OB-A3-C-2

FT 50 C-2-PS1-L8

FT 25-C2-GSL-M4M

V20-OB-A3-C-2

FT 50 C-2-PSL8

FT 50 C-3-PSL8

V10-OB-S3-I-M-M2

FT 50 C-3-PS1-L8

V20C-OB-A3-W-M-M2-L

V10-OB-S3-I-N-M2

FT 50 C-3-PSL8

V20C-OB-A3-W-N-M2-L

V10-OB-S3-I-W-M2

FT 50 C-1-PSL5

V20C-OB-A3-W-W-M2-L

V10-OB-S3-R-M-M2

FT 50 C-2-PSL5

V20-OB-A3-I-M-M2-L

V10-OB-S3-R-N-M2

FT 50 C-3-PSL5

V20-OB-A3-I-N-M2-L

V10-OB-S3-R-W-M2

T-CS1T-12 T 34 PRD

V20-OB-A3-I-W-M2-L

V10-OB-S3-W-M-M2

FT 55-CM-3-PNSD-L8M

V20-OB-A3-R-M-M2-L

V10-OB-S3-W-N-M2

FT 55-CM-3-PNSDL-L4M

V20-OB-A3-R-N-M2-L

V10-OB-S3-W-W-M2

FT 55-CM-3-PNSDL-L5M

V20-OB-A3-R-W-M2-L

V10C-OB-A3-C-2

FT 55-CM-1-PNSDL-L5M

V20-OB-A3-W-M-M2-L

V10-OB-A3-C-2

FT 55-CM-4-PNSD-L8M

V20-OB-A3-W-N-M2-L

V10C-OB-S3-W-M-M2

FT 55-CM-4-PNSDL-L4M

V20-OB-A3-W-W-M2-L

V10C-OB-S3-W-N-M2

FT 55-CM-4-PNSDL-L5M

V50C-OB-A3-C-2

V10C-OB-S3-W-W-M2

FT 25-C1-GSL-M4M

V50-OB-A3-C-2

FT 92 IL-NSL4

FT 25-C2-GSL-M4M

V10C-OB-A3-W-M-M2-L

FT 92 IL-PSL4

FT 25-RL-PNSL-K4

V10C-OB-A3-W-N-M2-L

FT 50 RLH-NAK4

FT 25-RL-PNSL-KL4

V10C-OB-A3-W-W-M2-L

FT 50 RLH-NAL4

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác