• cam-bien-micro-detectors-tai-viet-nam-1

Cảm biến Micro Detectors tại Việt Nam

Kể từ năm 1971, chúng tôi đã thiết kế và sản xuất nhiều loại Cảm biến công nghiệp Micro Detectors, dựa trên truyền thống lâu đời và bề dày nghề nghiệp. Các nguyên tắc cơ bản của chúng tôi là: Công nghệ, Chất lượng, Dịch vụ, Độ tin cậy, Tính liên tục và Đổi mới.


Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm: Cảm biến quang điện Micro Detectors, Cảm biến tiệm cận Micro Detectors, Cảm biến siêu âm Micro Detectors, Cảm biến vùng Micro Detectors, Cảm biến ứng dụng Micro Detectors, Cảm biến an toàn Micro Detectors, Bộ mã hóa Micro Detectors, Bộ mã hóa vòng quay Micro Detectors.

Chi tiết sản phẩm

Gia Tín Phát tự hào là Nhà phân phối cảm biến Micro Detectors tại Việt Nam

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về kĩ thuật cũng như chất lượng và giá cả sản phẩm tốt nhất.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với việc tạo ra Cảm biến quang điện Micro Detectors hình trụ đầu tiên ở định dạng M18, sau này trở thành tiêu chuẩn quốc tế và tiếp tục với việc tạo ra các loại Cảm biến Micro Detectors đầu tiên. Tất cả với một mục tiêu: cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và đáng tin cậy cho khách hàng của chúng tôi.

Model về các loại Cảm biến Micro Detectors:

C12P / 00-3A

CF / RB4-20

C30M / 00-2A

C12P / 00-3E

CF / RB6-10

C30M / 00-2E

C18P / A0-1A

CF / RB6-20

C30M / BN-1A

C18P / A0-1E

CF / CA1-20

C30M / BN-1E

C18P / A0-2A

CF / CA2-05

C30M / BN-2A

C18P / A0-2E

CF / CA2-10

C30M / BN-2E

C18P / BN-1A

CF / CA4-05

C30M / BP-1A

C18P / BN-1E

CF / CA4-10

C30M / BP-1E

C18P / BN-2A

CF / CB1-10

C30M / BP-2A

C18P / BN-2E

CF / CB1-20

C30M / BP-2E

C18P / BP-1A

CF / CB3-10

C30P / 00-1A

C18P / BP-1E

CF / CB3-20

C30P / 00-1E

C18P / BP-2A

CF / CC1-20

C30P / 00-2A

C18P / BP-2E

CF / RA4-05

C30P / 00-2E

C18P / C0-1A

CF / RA4-10

C30P / BN-1A

C18P / C0-1E

CF / RA7-05

C30P / BN-1E

C18P / C0-2A

CF / RA7-10

C30P / BN-2A

C18P / C0-2E

CF / RA7-30

C30P / BN-2E

C30M / 00-1A

CF / RB3-20

C30P / BP-1A

C30M / 00-1E

CF / RB4-10

C30P / BP-1E

C30P / BP-2A

CT1 / AP-1A

AE1 / AN-3H

C30P / BP-2E

CT1 / AP-1H

AE1 / AN-4A

CE1 / 0P-1A

CT1 / AP-2A

AE1 / AN-4F

EC1 / 0P-1E

CT1 / AP-2H

AE1 / AN-4H

CE2 / 0P-1A

CT1 / CN-1A

AE1 / AP-1A

CE2 / 0P-1E

CT1 / CN-1H

AE1 / AP-1F

CQ50 / AN-1A

CT1 / CN-2A

AE1 / AP-1H

CQ50 / AN-2A

CT1 / CN-2H

AE1 / AP-2A

CQ50 / AP-2A

CT1 / CP-1A

AE1 / AP-2F

CQ50 / AP-3A

CT1 / CP-1H

AE1 / AP-2H

CQ50 / AP-4A

CT1 / CP-2A

AE1 / AP-3A

CQ50 / NC-3A

CT1 / CP-2H

AE1 / AP-3F

CQ50 / CN-4A

AE1 / AN-1A

AE1 / AP-3H

CQ55 / BN-3A

AE1 / AN-1F

AE1 / AP-4A

CQ55 / BN-3E

AE1 / AN-1H

AE1 / AP-4F

CQ55 / BP-3A

AE1 / AN-2A

AE1 / AP-4H

CT1 / AN-1A

AE1 / AN-2F

AE1 / CN-1A

CT1 / AN-1H

AE1 / AN-2H

AE1 / CN-1F

CT1 / AN-2A

AE1 / AN-3A

AE1 / CN-1H

CT1 / AN-2H

AE1 / AN-3F

AE1 / CN-2A

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác