• cam-bien-quang-dien-omron-viet-nam-1

Cảm biến quang điện Omron Việt Nam

Cảm biến quang điện Omron phát hiện phôi quang ảnh. Chúng tôi cung cấp nhiều loại Cảm biến Omron, bao gồm Cảm biến khuếch tán Omron, phản xạ xuyên, phản xạ retro và Cảm biến ổn định khoảng cách Omron, cũng như Cảm biến có bộ khuếch đại tích hợp hoặc riêng biệt.

Với các Cảm biến quang Omron này, Bộ khuếch đại Omron và Đầu cảm biến Omron được tách ra để cho phép thu nhỏ kích thước và hỗ trợ điều chỉnh.

Chi tiết sản phẩm

Cảm biến khu vực là Cảm biến xuyên chùm đa tia được sử dụng để cảm nhận các khu vực rộng. Độ rộng phát hiện của Cảm biến Omron có thể được chọn theo ứng dụng.

Về phụ kiện

Một loạt các bộ điều chỉnh để gắn Cảm biến quang điện Omron, Vỏ, Chân đế gắn, Khe, Phản xạ và Bộ kiểm tra cầm tay có sẵn.

Model về các loại sản phẩm của Cảm biến quang điện Omron Việt Nam chuyên dùng:

101853 F150-US=LQ-LED999-24V/50FL (F150US=LQLED99924V/50FL)

101855 F150-US=LIYCY2X0,25/5M (F150US=LIYCY2X0,25/5M)

101857 F150-RV=DOAL75R (F150RV=DOAL75R)

101859 F150-SI=F208-100 (F150SI=F208100)

101860 F150-US=LQ-LED999-24V/100X65K (F150US=LQLED99924V/100X65K)

101862 F150-NE-W002 (F150NEW002)

101864 F150-US=LQ-LS22-24V/180X130 (F150US=LQLS2224V/180X130)

101865 F10-C55-64-MODIF (F10C5564MODIF)

101866 E2EL-X2F2-DS-5M (E2ELX2F2DS5M)

101867 J7KN-14-10-220VAC/60HZ (J7KN1410220VAC/60HZ)

101868 LP050-MO2-025-111/R88M-U10030 (LP050MO2025111/R88MU10030)

101870 BG36-W-05-PP-01500-1-3-30-150 (BG36W05PP015001330150)

101872 IX440814-5M (IX4408145M)

101873 EE-SX1023-P1S (EESX1023P1S)

101874 EE-SX1023-P2S (EESX1023P2S)

101875 IX44-0814 (IX440814)

101877 MODIFIKATION-E3X-NT41-MIT-M8 (MODIFIKATIONE3XNT41MITM8)

101878 RKWT-4-29-5M (RKWT4295M)

101879 RKWT-4-29-10M (RKWT42910M)

101881 E3S-CL1-M1G-0,3M (E3SCL1M1G0,3M)

101882 MODIFIKATION-E3S-CL1 (MODIFIKATIONE3SCL1)

101884 E39R-E500 (E39RE500)

101885 TL-C1R5F1-E1 (TLC1R5F1E1)

101887 RKWT-4-3-06-10M (RKWT430610M)

101890 ILLD-1214 (ILLD1214)

101891 MODIFIKATION-TL-W3MC1 (MODIFIKATIONTLW3MC1)

101893 RKMV-4-07-2M (RKMV4072M)

101895 RKMV-4-07-5M (RKMV4075M)

101902 RKMWV-4-07/2M (RKMWV407/2M)

101903 RKMWV-4-07/5M (RKMWV407/5M)

101904 RKT8-09-10M (RKT80910M)

101913 8-1415036-1 (814150361)

101914 MODIFIKATION-EE-SX670R-MOD3 (MODIFIKATIONEESX670RMOD3)

101915 MODIFIKATION-EE-SX670R-MOD4 (MODIFIKATIONEESX670RMOD4)

101916 EE-SX670R-MOD1 (EESX670RMOD1)

101917 EE-SX670R-MOD2 (EESX670RMOD2)

101918 EE-SX670R-MOD3 (EESX670RMOD3)

101919 EE-SX670R-MOD4 (EESX670RMOD4)

101920 MODIFIKATION-E3G-ML79-G-MOD2 (MODIFIKATIONE3GML79GMOD2)

101921 E3G-ML79-G-MOD2 (E3GML79GMOD2)

101922 E39-E3MC-F60 (E39E3MCF60)

101924 RKMWV-4-07-10M (RKMWV40710M)

101925 MODIFIKATION-E3S-CL2-MOD1 (MODIFIKATIONE3SCL2MOD1)

101926 E3S-CL2-MOD1 (E3SCL2MOD1)

101927 E3MC-HA1206 (E3MCHA1206)

101930 RKT8-09-2M (RKT8092M)

101931 RSMF3-05M (RSMF305M)

101934 MODIFIKATION-E3X-DAH41-N-MOD1 (MODIFIKATIONE3XDAH41NMOD1)

101935 E3X-DAH41-N-MOD1 (E3XDAH41NMOD1)

101939 RKT5-228-2M (RKT52282M)

101940 RKT5-228-5M (RKT52285M)

101941 RKWT5-228-2M (RKWT52282M)

101942 RKWT5-228-5M (RKWT52285M)

101944 MODIFIKATION-E3T-SL23 (MODIFIKATIONE3TSL23)

101945 E3T-SL23-MOD1 (E3TSL23MOD1)

101947 MODIFIKATION-E3T-MOD1 (MODIFIKATIONE3TMOD1)

101949 RKMWV-LED-A3-224-/-5M (RKMWVLEDA3224/5M)

101950 E3T-SR14-MOD1 (E3TSR14MOD1)

101951 E3T-FD13-MOD1 (E3TFD13MOD1)

101953 RKWT4-225-2M (RKWT42252M)

101956 E32-ORUX0005 (E32ORUX0005)

101958 ZEITGLIED-NJ/MT5-80MS (ZEITGLIEDNJ/MT580MS)

101959 F150-US=LQ-LEDB875-17/M30 (F150US=LQLEDB87517/M30)

101960 F150-US=ZU-LO-2200/M27 (F150US=ZULO2200/M27)

101966 OTFS-1620-16 (OTFS162016)

101970 OMSL-000110 (OMSL000110)

101972 OMER-0001 (OMER0001)

101977 TL-XR8F1-HW (TLXR8F1HW)

101983 J7KNA-12-10-220VAC/60HZ (J7KNA1210220VAC/60HZ)

101984 SGDH-08AE-S (SGDH08AES)

101986 SGLFM-35540AC (SGLFM35540AC)

101992 DIL00M-01-24V50HZ (DIL00M0124V50HZ)

101997 413.06-8812.11 (413-068812-11)

101999 E3T-MOD-HF01-Q (E3TMODHF01Q)

102000 OCCK-4102091 (OCCK4102091)

102001 MODIFIKATION-E3T-MOD-HF01 (MODIFIKATIONE3TMODHF01)

102002 E39-IRF-6000 (E39IRF6000)

102003 E3S-LS20XB4-MOD1 (E3SLS20XB4MOD1)

102004 MODIFIKATION-E3S-MOD1 (MODIFIKATIONE3SMOD1)

102007 E3S-LS10XB4-MOD1 (E3SLS10XB4MOD1)

102008 MODIFIKATION-EE-SX670R-MOD1 (MODIFIKATIONEESX670RMOD1)

102009 MODIFIKATION-EE-SX670R-MOD2 (MODIFIKATIONEESX670RMOD2)

102011 TL-CR8E1-E1-1 (TLCR8E1E11)

102012 CBL-408C-2M (CBL408C2M)

102021 RKMWV-3-224/2-M (RKMWV3224/2M)

102030 58211-MINI-COM-SERVER---RS232 (58211MINICOMSERVERRS232)

102033 C500-CE241-W050F (C500CE241W050F)

102037 NT-CIF05S-D (NTCIF05SD)

102044 MODIFIKATION-C500CE241-W050F (MODIFIKATIONC500CE241W050F)

102045 MODIFIKATION-C500CE241-W100F (MODIFIKATIONC500CE241W100F)

102047 KAB-C200HE-MOD2CL-100 (KABC200HEMOD2CL100)

102053 LTS32-EHN4-A3 (LTS32EHN4A3)

102056 R132-0/1500ER11KB (R1320/1500ER11KB)

102057 OCCK-4102077 (OCCK4102077)

102062 XW2Z-100SHLD.FR.-DEU (XW2Z100SHLD-FR-DEU)

102063 SGDF-A2CS (SGDFA2CS)

102064 KOFFER-UNI-145-CJ1-ST.KIT (KOFFERUNI145CJ1ST-KIT)

102065 SGDA-04AP (SGDA04AP)

102067 WE-MODEM-2-INT-C (WEMODEM2INTC)

102069 RKMV-4-225/2-M (RKMV4225/2M)

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác