• cam-bien-quang-ege-viet-nam-1

Cảm biến quang EGE Việt Nam

Đại lý EGE cung cấp một loạt các cảm biến tiêu chuẩn và đặc biệt. Chúng tôi cũng vui lòng sản xuất các Cảm biến quang EGE tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi và yêu cầu danh mục đầy đủ của chúng tôi.

Nhà phân phối EGE Việt Nam chuyên về: Cảm biến EGE, Cảm biến quang EGE, Cảm biến phản xạ EGE, Bộ điều khiển mức EGE, Bộ điều khiển dòng chảy EGE, Công tắc cảm ứng EGE, Công tắc điện dung EGE, Cảm biến quá trình EGE, Máy dò hồng ngoại EGE

Chi tiết sản phẩm

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bộ chuyển đổi mặt cắt để điều khiển các cạnh của dải hoặc phát hiện sự gián đoạn băng tần cũng như các Cảm biến quang điện EGE hiệu suất cao và Cảm biến phản xạ EGE cho khoảng cách lớn.

Chúng tôi là nhà cung cấp các sản phẩm Cảm biến EGE tại Việt Nam

Để được biết thêm các thông tin chi tiết về Cảm biến quang EGE, Cảm biến áp suất EGE …, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về kĩ thuật cũng như chất lượng và giá cả tốt nhất.

Model về các loại Cảm biến EGE:

P30020-IGM-015-WS-IGM015WS

P30158-INKS-010-GPP-INKS010GPP

P30159-INK-010-GSP-INK010GSP

P30165-INKS-020-GPP-INKS020GPP

P30166-INK-020-GSP-INK020GSP

P30340-EGE-90-Ex1-230-EGE90Ex1230

P30341-EGE-90-Ex1-115-EGE90Ex1115

P30342-EGE-90-Ex-WG-230-EGE90ExWG230

P30411-INT-020-S-200-GC-INT020S200GC

P30427-INT-100-S-180-GC-INT100S180GC

P30438-IU-130-WP-IU130WP

P30439-IU-130-GPP-IU130GPP

P30626-IGFW-010-WS-IGFW010WS

P30628-IGFW-010-GSP-IGFW010GSP

P30638-IGFW-015-WS-IGFW015WS

P30640-IGFW-015-GSP-IGFW015GSP

P30650-INFW-020-WS-INFW020WS

P30652-INFW-020-GSP-INFW020GSP

P30701-IGMF-05-GSP-IGMF05GSP

P30702-IGMF-05-GOP-IGMF05GOP

P30703-IGMF-08-GSP-IGMF08GSP

P30704-IGMF-08-GOP-IGMF08GOP

P30705-IGMF-005-GSP-IGMF005GSP

P30706-IGMF-005-GOP-IGMF005GOP

P30707-IGMF-005-GSOP-IGMF005GSOP

P30708-IGMF-008-GSP-IGMF008GSP

P30709-IGMF-008-GOP-IGMF008GOP

P30710-IGMF-008-GSOP-IGMF008GSOP

P30711-IGMF-010-GSP-IGMF010GSP

P30712-IGMF-010-GOP-IGMF010GOP

P30713-IGMF-010-GSOP-IGMF010GSOP

P30714-IGMF-015-GSP-IGMF015GSP

P30715-IGMF-015-GOP-IGMF015GOP

P30716-IGMF-015-GSOP-IGMF015GSOP

P31013-IGM-1-GSP-IGM1GSP

P31015-IFE-200/100-WS-IFE200/100WS

P31016-IFE-200/100-GSP-IFE200/100GSP

P31017-IFE-400/100-WS-IFE400/100WS

P31018-IFE-400/100-GSP-IFE400/100GSP

P31019-IFE-400/150-WS-IFE400/150WS

P31020-IFE-400/150-GSP-IFE400/150GSP

P31021-IFE-700/150-WS-IFE700/150WS

P31022-IFE-700/150-GSP-IFE700/150GSP

P31023-IFE-900/150-WS-IFE900/150WS

P31024-IFE-900/150-GSP-IFE900/150GSP

P31035-EGE-90-Ex1-24-EGE90Ex124

P31036-EGE-90-Ex-WG-24-EGE90ExWG24

P31040-IGA-005-GU-IGA005GU

P31041-IGA-010-GU-IGA010GU

P31043-IDA-030-GU-IDA030GU

P31070-IGMF-005-WO-IGMF005WO

P31071-IGMF-005-WS-IGMF005WS

P31072-IGMF-008-WO-IGMF008WO

P31073-IGMF-008-WS-IGMF008WS

P31074-IGMF-010-WO-IGMF010WO

P31075-IGMF-010-WS-IGMF010WS

P31076-IGMF-015-WO-IGMF015WO

P31077-IGMF-015-WS-IGMF015WS

P31101-INT-020-S200-K-INT020S200K

P31103-INT-100-S180-K-INT100S180K

P31104-IGM-102-GSP-IGM102GSP

P31105-IGM-104-GSP-IGM104GSP

P31106-IGMU-102-GSP-IGMU102GSP

P31107-IGMU-104-GSP-IGMU104GSP

P31110-IGM-105-GSP-IGM105GSP

P31111-IGM-108-GSP-IGM108GSP

P31112-IGMU-105-GSP--IGMU105GSP

P31113-IGMU-108-GSP-IGMU108GSP

P31118-IGMT-005-WS-IGMT005WS

P31119-IGMT-008-WS-IGMT008WS

P31120-IGMT-010-WS-IGMT010WS

P31121-IGMT-015-WS-IGMT015WS

P31128-IGA-104-GI-IGA104GI

P31129-IGA-005-GI-IGA005GI

P31130-IGA-010-GI-IGA010GI

P31131-IDA-030-GI-IDA030GI

P31132-IGMF-02-GSP-IGMF02GSP

P31133-IGMF-04-GSP-IGMF04GSP

P31135-IGBS-010-GSP-IGBS010GSP

P31136-IGBS-020-GSP-IGBS020GSP

P31141-IDBS-080-GPP-IDBS080GPP

P31142-IDBS-160-GPP-IDBS160GPP

P31143-IGT-005-IGT005

P31144-IKM-120-GA-IKM120GA

P31145-IGMP-02-GSP-IGMP02GSP

P31146-IGMP-04-GSP-IGMP04GSP

P31147-IGMP-05-GSP-IGMP05GSP

P31148-IGMP-08-GSP-IGMP08GSP

P31149-IGMP-005-WS-IGMP005WS

P31150-IGMP-008-WS-IGMP008WS

P31151-IGEX-02-IGEX02

P31152-IGEX-04-IGEX04

P31153-IGEX-05-IGEX05

P31154-IGEX-08-IGEX08

P31155-IGEX-10-IGEX10

P31156-IGEX-15-IGEX15

P31157-IDEX-080-IDEX080

P31158-IDEX-100-IDEX100

P31159-IDEX-160-IDEX160

P31161-IGMH-005-GSP-IGMH005GSP

P31162-IGMH-008-GSP-IGMH008GSP

P31163-IGMH-010-GSP-IGMH010GSP

P31164-IGMH-015-GSP-IGMH015GSP

P31165-IGEX22-02-GSP-IGEX2202GSP

P31166-IGEX22-04-GSP-IGEX2204GSP

P31167-IGEX22-05-GSP-IGEX2205GSP

P31168-IGEX22-08-GSP-IGEX2208GSP

P31169-IGEX22-10-GSP-IGEX2210GSP

P31170-IGEX22-15-GSP-IGEX2215GSP

P31177-IDKW-120-GSP-IDKW120GSP

P31178-IGEX20-05-GSP-IGEX2005GSP

P31179-IGEX20-08-GSP-IGEX2008GSP

P31180-IGEX20-10-GSP-IGEX2010GSP

P31181-IGEX20-15-GSP-IGEX2015GSP

P31182-IDEX20-080-GSP-IDEX20080GSP

P31183-IDEX20-100-GSP-IDEX20100GSP

P31184-IDEX20-160-GSP-IDEX20160GSP

P31187-IGEX22-02-GSPU-IGEX2202GSPU

P31188-IGEX22-04-GSPU-IGEX2204GSPU

P31189-IGEX22-05-GSPU-IGEX2205GSPU

P31190-IGEX22-08-GSPU-IGEX2208GSPU

P31191-IGEX22-10-GSPU-IGEX2210GSPU

P31192-IGEX22-15-GSPU-IGEX2215GSPU

P31193-IGVU-02-GSP-IGVU02GSP

P31194-IGVU-05-GSP-IGVU05GSP

P31195-IGVU-10-GSP-IGVU10GSP

P31196-IGEXU-02-IGEXU02

P31197-IGEXU-04-IGEXU04

P31198-IGEXU-05-IGEXU05

P31199-IGEXU-08-IGEXU08

P31200-IGEXU-10-IGEXU10

P31201-IGEXU-15-IGEXU15

P31204-IK-030-GSP-IK030GSP

P31212-GS-125-GS125

P31214-IDKW-080-GSP-IDKW080GSP

P31215-IGMF-010-GSP-PZ-IGMF010GSPPZ

P31216-INFW-020-GSP-PZ-INFW020GSPPZ

P31217-GS-175-GS175

P31218-GS-250-GS250

P31219-IGMP-010-GSP-IGMP010GSP

P31220-IGMP-015-GSP-IGMP015GSP

P31223-IGMO-02-GSP-IGMO02GSP

P31224-IGMO-05-GSP-IGMO05GSP

P31225-IGVU-02-GS-IGVU02GS

P31226-IGVU-05-GS-IGVU05GS

P31227-IGVU-10-GS-IGVU10GS

P31228-IGV-02-GSP-IGV02GSP

P31229-IGV-05-GSP-IGV05GSP

P31230-IGV-10-GSP-IGV10GSP

P31234-IGVU-02-GSP-C-IGVU02GSPC

P31235-IGVU-05-GSP-C-IGVU05GSPC

P31236-IGVU-10-GSP-C-IGVU10GSPC

P31237-IGVW-02-GSP-IGVW02GSP

P31238-IGVW-05-GSP-IGVW05GSP

P31239-IGVW-10-GSP-IGVW10GSP

P31244-IGM-02-GSP-IGM02GSP

P31245-IGM-04-GSP-IGM04GSP

P31246-IGMU-02-GSP-IGMU02GSP

P31247-IGMU-04-GSP-IGMU04GSP

P31248-IGM-05-GSOP-IGM05GSOP

P31249-IGM-08-GSOP-IGM08GSOP

P31250-IGMU-05-GSOP-IGMU05GSOP

P31251-IGMU-08-GSOP-IGMU08GSOP

P31252-IGM-10-GSOP-IGM10GSOP

P31253-IGM-15-GSOP-IGM15GSOP

P31254-IGMU-10-GSOP-IGMU10GSOP

P31255-IGMU-15-GSOP-IGMU15GSOP

P31256-IGM-005-GSOP-IGM005GSOP

P31257-IGM-008-GSOP-IGM008GSOP

P31258-IGMU-005-GSOP-IGMU005GSOP

P31259-IGMU-008-GSOP-IGMU008GSOP

P31260-IGM-010-GSOP-IGM010GSOP

P31261-IGM-015-GSOP-IGM015GSOP

P31262-IGMU-010-GSOP-IGMU010GSOP

P31263-IGMU-015-GSOP-IGMU015GSOP

P31264-IDU-080-GSOP-IDU080GSOP

P31265-ID-080-GSOP-ID080GSOP

P31266-IDS-080-WP-IDS080WP

P31267-IDU-105-GSOP-IDU105GSOP

P31268-ID-105-GSOP-ID105GSOP

P31269-IDS-105-WP-IDS105WP

P31270-IDU-160-GSOP-IDU160GSOP

P31271-ID-160-GSOP-ID160GSOP

P31272-IDS-160-WP-IDS160WP

P31273-IDU-200-GSOP-IDU200GSOP

P31274-ID-200-GSOP-ID200GSOP

P31275-IDS-200-WP-IDS200WP

P31276-IDT-080-GSP-IDT080GSP

P31277-IDT-105-GSP-IDT105GSP

P31278-IDT-160-GSP-IDT160GSP

P31279-IDT-080-WS-IDT080WS

P31280-IDT-105-WS-IDT105WS

P31281-IDT-160-WS-IDT160WS

P31282-IGMT-02-GSP-IGMT02GSP

P31283-IGMT-04-GSP-IGMT04GSP

P31285-IGVEX22-02-GSPU-IGVEX2202GSPU

P31286-IGVEX22-05-GSPU-IGVEX2205GSPU

P31287-IGVEX22-10-GSPU-IGVEX2210GSPU

P31288-IGMH-02-GSP-IGMH02GSP

P31289-IGMH-04-GSP-IGMH04GSP

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác