• dong-ho-do-luu-luong-bronkhorst-viet-nam-1

Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst Việt Nam

Bronkhorst cung cấp phạm vi sản phẩm rộng nhất của Đồng hồ đo lưu lượng BronkhorstBộ điều khiển khí Bronkhorst trên thị trường. Nhiều kiểu dáng của cả dụng cụ tiêu chuẩn và bespoke có thể được cung cấp cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm, khu vực công nghiệp và nguy hiểm.

Các sản phẩm của Bronkhorst bao gồm: Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst, Bộ điều khiển lưu lượng Bronkhorst, Bộ điều khiển áp suất Bronkhorst, Bộ điều khiển Bronkhorst, Thiết bị đo lưu lượng Bronkhorst, Đồng hồ áp suất Bronkhorst, Nhà phân phối Bronkhorst Việt Nam

Chi tiết sản phẩm

Đại lý Bronkhorst chuyên sản xuất các giải pháp xử lý chất lỏng dòng chảy thấp thông minh, bền vững và dành riêng cho khách hàng từ cơ sở sôi động của chúng tôi ở Ruurlo ở vùng Achterhoek của Hà Lan.

Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst khối lượng cực thấp (cực kỳ) của chúng tôi độc lập với chất lỏng và có thể được sử dụng cho cả chất khí cũng như chất lỏng.

Đồng hồ đo lưu lượng khí Bronkhorst hoạt động hiệu suất cao (MFM) của Bronkhorst ® mẫu phù hợp để đo chính xác phạm vi lưu lượng trong khoảng từ 0,014, 0,7 ml n / phút và 0,18 9 9 n / phút ở áp suất vận hành giữa chân không và 100 bar.

Model chi tiết các sản phẩm Đồng hồ lưu lượng Bronkhorst:

EL-FLOW Prestige FG-110C

LOW-ΔP-FLOW F-101E

EL-FLOW Prestige FG-110CP (P-Insensitive)

LOW-ΔP-FLOW F-102D

EL-FLOW Prestige FG-111BP (P-Insensitive)

LOW-ΔP-FLOW F-102E

EL-FLOW Prestige FG-111AC

LOW-ΔP-FLOW F-103D

EL-FLOW Select  F-110C

LOW-ΔP-FLOW F-103E

EL-FLOW Select  F-111B

LOW-ΔP-FLOW F-100DI

EL-FLOW Select  F-111AC

LOW-ΔP-FLOW F-101DI

EL-FLOW Select  F-112AC

LOW-ΔP-FLOW F-101EI

EL-FLOW Select  F-113AC

LOW-ΔP-FLOW F-102DI

EL-FLOW Select  F-120M

LOW-ΔP-FLOW F-102EI

EL-FLOW Select  F-121M

LOW-ΔP-FLOW F-103DI

IN-FLOW F-123MI

LOW-ΔP-FLOW F-103EI

IN-FLOW F-130MI

LOW-ΔP-FLOW F-106Z

IN-FLOW F-131MI

LOW-ΔP-FLOW F-107Z

IN-FLOW F-132MI

IQ+FLOW IQF-100C MFM

IN-FLOW F-133MI

IQ+FLOW IQFD-100C Downported MFM

IN-FLOW F-141MI

EX-FLOW F-110CX

IN-FLOW F-142MI

EX-FLOW F-111BX

IN-FLOW F-143MI

EX-FLOW F-111AX

IN-FLOW 'High-Flow' F-116AI

EX-FLOW F-112AX

IN-FLOW 'High-Flow' F-116BI

EX-FLOW F-113AX

IN-FLOW 'High-Flow' F-126AI

EX-FLOW F-116AX

IN-FLOW 'High-Flow' F-126BI

EX-FLOW F-116BX

IN-FLOW 'HIGH-FLOW' F-136AI

EX-FLOW F-106AX

IN-FLOW 'High-Flow' F-136BI

EX-FLOW F-106BX

IN-FLOW 'High-Flow' F-106AI

EX-FLOW F-106CX

IN-FLOW 'High-Flow' F-106BI

EX-FLOW F-106DX

IN-FLOW 'High-Flow' F-106CI

EX-FLOW F-106EX

IN-FLOW 'High-Flow' F-106DI

EX-FLOW F-106FX

IN-FLOW 'High-Flow' F-106EI

EX-FLOW F-106GX

IN-FLOW 'High-Flow' F-106FI

EX-FLOW F-107AX

IN-FLOW 'High-Flow' F-106GI

EX-FLOW F-107BX

IN-FLOW 'High-Flow' F-107AI

EX-FLOW F-107CX

IN-FLOW 'High-Flow' F-107BI

EX-FLOW F-107DX

IN-FLOW 'High-Flow' F-107CI

EX-FLOW F-120MX

IN-FLOW 'HIGH-FLOW' F-107DI

EX-FLOW F-121MX

IN-FLOW 'High-Flow' F-117AI

EX-FLOW F-122MX

IN-FLOW 'High-Flow' F-117BI

EX-FLOW F-123MX

IN-FLOW 'High-Flow' F-117CI

EX-FLOW F-126AX

LOW-ΔP-FLOW F-100D

EX-FLOW F-126BX

LOW-ΔP-FLOW F-101D

EX-FLOW F-130MX

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác