• ro-le-cong-nghiep-finder-relay-finder-viet-nam-1

Rơ le công nghiệp Finder – Relay Finder Việt Nam

Đại lý Finder là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị bảo vệ công nghiệp như Rơ le công nghiệp Finder, Bộ đếm Finder, Công tắc tơ Finder

Các sản phẩm Relay Finder gồm các loại:

Rơ le cho mạch in Finder, Rơ le công nghiệp Finder, Giao diện chuyển tiếp mô-đun Finder, Rơ le với các liên hệ được hướng dẫn Finder, Rơ le trạng thái rắn (SSR) Finder, Rơ le điều khiển Finder, Rơ le Đồng hồ đo năng lượng Finder, Rơ le Bảo vệ sốc Finder, Rơ le Bộ nguồn Finder, Relay Finder, Nhà phân phối Rơ le Finder

Chi tiết sản phẩm

Gia Tín Phát tự hào là Nhà phân phối Rơ le Finder tại Việt Nam

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại Rơ le công nghiệp Finder, Rơ le điều khiển Finder…, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về kĩ thuật cũng như chất lượng và giá cả tốt nhất.

Model về các loại Rơ le Finder Việt Nam chuyên dùng:

01100~011.00~HS Code : IT-85369010

202280244000~20.22.8.024.4000~

01101~011.01~HS Code : IT-85369010

202281104000~20.22.8.110.4000~

01102~011.02~HS Code : IT-85369010

202281204000~20.22.8.120.4000~

01290~012.90~HS Code : DE-84716070

202282304000~20.22.8.230.4000~

019101~019.10.1~HS Code : DE-85369010

202282404000~20.22.8.240.4000~

01940~019.40~HS Code : IT-85369010

202290124000~20.22.9.012.4000~

02001~020.01~HS Code : IT-85369010

202290244000~20.22.9.024.4000~

02003~020.03~HS Code : IT-85369010

202290484000~20.22.9.048.4000~

02024~020.24~HS Code : IT-85369010

202291104000~20.22.9.110.4000~

02218~022.18~HS Code : IT-85369010

202380124000~20.23.8.012.4000~

022180~022.18.0~HS Code : IT-85369010

202380244000~20.23.8.024.4000~

022181~022.18.1~HS Code : IT-85369010

202381104000~20.23.8.110.4000~

02226~022.26~HS Code : IT-85369010

202382304000~20.23.8.230.4000~

022260~022.26.0~HS Code : IT-85369010

202390124000~20.23.9.012.4000~

022261~022.26.1~HS Code : IT-85369010

202390244000~20.23.9.024.4000~

02233~022.33~HS Code : IT-85369010

202391104000~20.23.9.110.4000~

02235~022.35~HS Code : IT-85369010

202480084000~20.24.8.008.4000~

02263~022.63~HS Code : IT-85369010

202482304000~20.24.8.230.4000~

02265~022.65~HS Code : IT-85369010

202490244000~20.24.9.024.4000~

02600~026.00~HS Code : IT-85369010

202680124000~20.26.8.012.4000~

0269012~026.9.012~HS Code : IT-85369010

202682304000~20.26.8.230.4000~

0269024~026.9.024~HS Code : IT-85369010

202690244000~20.26.9.024.4000~

02700~027.00~HS Code : IT-85369010

202880124000~20.28.8.012.4000~

04605~046.05~HS Code : IT-85369010

202880244000~20.28.8.024.4000~

04607~046.07~HS Code : IT-85369010

202882304000~20.28.8.230.4000~

05625~056.25~HS Code : IT-85369010

202890124000~20.28.9.012.4000~

05626~056.26~HS Code : IT-85369010

202890244000~20.28.9.024.4000~

05645~056.45~HS Code : IT-85369010

222180124000~22.21.8.012.4000~

06072~060.72~HS Code : IT-85369010

222180244000~22.21.8.024.4000~

06205~062.05~HS Code : IT-85369010

222180484000~22.21.8.048.4000~

06207~062.07~HS Code : IT-85369010

222181204000~22.21.8.120.4000~

06208~062.08~HS Code : IT-85369010

222182304000~22.21.8.230.4000~

06210~062.10~HS Code : IT-85369010

222190124000~22.21.9.012.4000~

06505~065.05~

222190244000~22.21.9.024.4000~

06507~065.07~HS Code : IT-85369010

222280084000~22.22.8.008.4000~

06508~065.08~

222280124000~22.22.8.012.4000~

06607~066.07~HS Code : IT-85369010

222280244000~22.22.8.024.4000~

0720106~072.01.06~HS Code : IT-85369010

222280484000~22.22.8.048.4000~

0720115~072.01.15~HS Code : IT-85369010

222281104000~22.22.8.110.4000~

0720206~072.02.06~HS Code : IT-85369010

222281204000~22.22.8.120.4000~

07211~072.11~HS Code : IT-85369010

222282304000~22.22.8.230.4000~

07231~072.31~HS Code : IT-85369010

222290124000~22.22.9.012.4000~

072500~072.500~HS Code : IT-85369010

222290244000~22.22.9.024.4000~

072501~072.501~HS Code : IT-85369010

222290484000~22.22.9.048.4000~

072503~072.503~HS Code : IT-85369010

222380084000~22.23.8.008.4000~

07251~072.51~HS Code : IT-85369010

222380124000~22.23.8.012.4000~

07253~072.53~HS Code : IT-85369010

222380244000~22.23.8.024.4000~

07725~077.25~HS Code : IT-85369010

222380484000~22.23.8.048.4000~

07755~077.55~HS Code : IT-85369010

222381104000~22.23.8.110.4000~

07L9001~07L.90.01~HS Code : DE-85444290

222381204000~22.23.8.120.4000~

07L9002~07L.90.02~HS Code : DE-85444290

222382304000~22.23.8.230.4000~

07l9003~07L.90.03~HS Code : DE-85444290

222390124000~22.23.9.012.4000~

079900~07.99.00~HS Code : CN-85369010

222390244000~22.23.9.024.4000~

079901~07.99.01~HS Code : CN-85369010

222390484000~22.23.9.048.4000~

079800~07.98.00~HS Code : CN-85369010

222480124000~22.24.8.012.4000~

079801~07.98.01~HS Code : CN-85369010

222480244000~22.24.8.024.4000~

07E13~07E.13~HS Code : CH-85369010

222482304000~22.24.8.230.4000~

07E16~07E.16~HS Code : CH-85369010

222490124000~22.24.9.012.4000~

07F14~07F.14~HS Code : DE-56039490

222490244000~22.24.9.024.4000~

07F15~07F.15~HS Code : IT-56039490

223200124340~22.32.0.012.4340~

07F24~07F.24~HS Code : DE-56039490

223200124540~22.32.0.012.4540~

07F25~07F.25~HS Code : IT-56039490

223200241320~22.32.0.024.1320~

07F34~07F.34~HS Code : DE-56039490

223200241340~22.32.0.024.1340~

07F35~07F.35~HS Code : IT-56039490

223200241420~22.32.0.024.1420~

07F44~07F.44~HS Code : DE-56039490

223200241440~22.32.0.024.1440~

07F45~07F.45~HS Code : IT-56039490

223200241520~22.32.0.024.1520~

07F55~07F.55~HS Code : IT-56039490

223200241540~22.32.0.024.1540~

07F80~07F.80~HS Code : DE-39269097

223200244320~22.32.0.024.4320~

07L01~07L.01~HS Code : DE-85444290

223200244340~22.32.0.024.4340~

07L02~07L.02~HS Code : DE-85444290

223200244420~22.32.0.024.4420~

07L10~07L.10~HS Code : DE-94054095

223200244440~22.32.0.024.4440~

07L11~07L.11~HS Code : DE-85369010

223200244520~22.32.0.024.4520~

07L12~07L.12~HS Code : DE-85369010

223200244540~22.32.0.024.4540~

07L13~07L.13~HS Code : DE-85369010

223201201520~22.32.0.120.1520~

07L14~07L.14~HS Code : DE-85369010

223202301320~22.32.0.230.1320~

07L20~07L.20~HS Code : DE-85369010

223202301340~22.32.0.230.1340~

08001~080.01~HS Code : IT-85369010

223202301420~22.32.0.230.1420~

08201~082.01~HS Code : DE-85369010

223202301440~22.32.0.230.1440~

087022~087.02.2~HS Code : DE-85334010

223202301520~22.32.0.230.1520~

09006~090.06~HS Code : IT-85369010

223202301540~22.32.0.230.1540~

090060~090.06.0~HS Code : IT-85369010

223202304320~22.32.0.230.4320~

09033~090.33~HS Code : IT-85369010

223202304340~22.32.0.230.4340~

092002~092.00.2~HS Code : IT-85369010

223202304420~22.32.0.230.4420~

09254~092.54~HS Code : IT-85369010

223202304440~22.32.0.230.4440~

09255~092.55~

223202304520~22.32.0.230.4520~

09271~092.71~HS Code : IT-85369010

223202304540~22.32.0.230.4540~

09301~093.01~HS Code : IT-85369010

223400124340~22.34.0.012.4340~

09302~093.02~HS Code : DE-39269097

223400124640~22.34.0.012.4640~

09308~093.08~HS Code : IT-85369010

223400241320~22.34.0.024.1320~

093080~093.08.0~HS Code : IT-85369010

223400241340~22.34.0.024.1340~

093081~093.08.1~HS Code : IT-85369010

223400244320~22.34.0.024.4320~

09316~093.16~HS Code : IT-85369010

223400244340~22.34.0.024.4340~

093160~093.16.0~HS Code : IT-85369010

223400244640~22.34.0.024.4640~

093161~093.16.1~HS Code : IT-85369010

223400244720~22.34.0.024.4720~

09320~093.20~HS Code : IT-85369010

223400244740~22.34.0.024.4740~

093200~093.20.0~HS Code : IT-85369010

223402301320~22.34.0.230.1320~

093201~093.20.1~

223402301340~22.34.0.230.1340~

09360~093.60~HS Code : IT-85369010

223402301720~22.34.0.230.1720~

09363~093.63~HS Code : IT-85369010

223402301740~22.34.0.230.1740~

09364~093.64~HS Code : DE-39269097

223402304320~22.34.0.230.4320~

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác