• dong-co-servo-mavilor-viet-nam-1

Động cơ servo Mavilor Việt Nam

Các Động cơ servo Mavilor, bao gồm từ hình học phẳng đến hình học mở rộng và công nghệ cọ vẽ đến công nghệ không chổi than, được thực hiện bằng công nghệ ac hoặc dc. Mỗi một trong số này cung cấp các yếu tố đặc biệt, mang lại cho họ những đặc điểm độc đáo và độc quyền.

Động cơ servo Mavilor Việt Nam bao gồm các loại: Động cơ AC Servo Mavilor, Động cơ DC Servo Mavilor, Động cơ Servo xuyên tâm Mavilor, Động cơ Servo hướng trục Mavilor, Servoomotor Mavilor, Nhà phân phối động cơ servo Mavilor, Đại lý Motorservo Mavilor

Chi tiết sản phẩm

Hơn nữa, chúng tôi liên kết điều này với một nền văn hóa dựa trên sự linh hoạt về mọi mặt, lắng nghe khách hàng, mức độ chuyên nghiệp cao nhất.

Động cơ Servo Mavilor đặc biệt phù hợp với các Ổ servo Mavilor phản hồi cao. Mô-men xoắn cao và trơn tru với tỷ lệ quán tính, mô-men xoắn không điều khiển tốc độ thấp điều khiển tốc độ thấp làm cho Motor MAVILOR.

Model về các loại Động cơ Mavilor:

Infranor-BLS 074 BS074A.20.0100.D2

Infranor-BLS 074 BS074A.20.010Q.D2

Infranor-BLS 074 BS074A.20.310N.00

Infranor-BLS 113 BS1139.00.0100.B5

Infranor-BLS 113 BS1139.00.010Q.B5

Infranor-BLS 143 BS1439.00.0100.A1

Infranor-BLS 144 BS144A.00.010E.B1

Infranor-BLT 074 BLT074A.00.050N.00

Infranor-BLT 142 BT142A.90.0099.A3

Infranor-BS 072 BS0729.90.0095.H6

Infranor-BS 072 BS072A.00.010N.00

Infranor-BS 072 BS072A.00.310N.00

Infranor-BS 073 BS073A.00.0105.D2

Infranor-BT 055 BT.0559.99.0999.A2

Infranor-BT 055 BT.0559.99.0999.A2

Infranor-CD1 a 400/14

Infranor-CD1 a 400/45 (Standard)

Infranor-CD1 a 400/7,2 CT

Infranor-CD1pm 230/10.5 (SN339604)

Infranor-GD 1 400 / 20 00 0 S1 00 00 00 00 00

Infranor-GD 1 400 / 20 00 0 S1 00 00 00 00 00

Infranor-M0 300 00300.000.0000.00

Infranor-M0 300 00300.000.0A01.00

Infranor-MA 10 MA100.000.0102.00

Infranor-MA 10 MA100.000.010B.00

Infranor-MA 10 MA100.000.010B.00 with resoolver 2T8

Infranor-MA 10 MA100.000.010B.00 with resoolver 2T8

Infranor-MA 10 MA100.000.216B.00

Infranor-MA MA300.090.210B.G1

Infranor-MA MA300.120.2109.C8

Infranor-MO 2000 02000.000.0001.00

Infranor-MO 2000 02000.000.0001.00

Infranor-MO 3000 03000.000.0000.00

Infranor-MO 4500 04500.000.0000.00

Infranor-MO 600 00600.000.0000.00

Infranor-MO3000 03001.001.0000.A6

Infranor-MO3000 03001.001.0000.A6

Infranor-MS 040 MS040.040.0000.E7

Infranor-MS 040 MS040.040.0091.G6

Infranor-MS 040 MS040.040.0000. E7

Infranor-MS 080 MS080.949.0000.D6

Infranor-MS 350 MS350.040.2E01.00

Infranor-MSA 8 MSA080.000.316E.00 (pls. recheck code)

Infranor-MSS 12 MS120.040.0G01.00

Infranor-MSS 12 MS120040000000 B14 with 1,5m connecting cable, no additions

Infranor-MSS 120 MS120.090.0001.C9

Infranor-MSS 35 MS350.040.0000.00

Infranor-MSS 8 MS080.040.2G01.00

Infranor-MT260.000.0099.A7 ( with Encoder DRC S154 4S36 45200 )

Infranor-MT260.000.0099.A7 ( with Encoder DRC S154 4S36 45200 )

Infranor-SMN 29 + 1R (replacement part to SMN 2590)

Infranor-SQC SQC/2i 240/40 DVH

Infranor-MSS 12 NO MS120.040.0000.00

Infranor-Y 190 85015230 MA30C000010B0R

Infranor-Y 190 85015230 BLS 73 BS0739909095H7

Infranor-Y 190 85030099 B5 Flange for MO 4500

Infranor-Y 190 Motor LH 097 LH097 2 D 1 0 01 2 IP65 0

Infranor-Y 190 Motor LH055 1 C 0 0 0 01 2 IP65 0

Infranor-Y 290 90328900

Infranor-Y 290 90328900 actuator PAC ak 400/100 FCL St set for 230V

Infranor-Y 490 90291000 encoder ES38 6 2048 5 DS

Infranor-Y 490 90329000

Infranor-Y 490 90329000 power supply GDPS 400 32 FC set for 230V

Mavilor-132-MS0200400G09Z6-DC-Servomotor-MSS2,-B14

Mavilor-132-MS0809490G00D7-DC-Servomotor-MSS8-Cable-1,5m,

Mavilor-62101MO4500-612-0031-Rotor-for-MO4500/MO3001

Mavilor-62101-MS0012-624-0002-Rotor-for-MS-12

Mavilor-62101MS0012-624-0002-Rotor-for-MS-12

Mavilor-670-0066-Tacho-D40-10V/1000-rotations

Mavilor-670-0066-Tacho-D40-10V/1000-rotations

Mavilor-AC-Motor-BLS-115-Code-:-BS115A-00-010E-00

Mavilor-AC-Motor-(262-233)-BLS-73-BS0739-90-9095-H6

Mavilor-AC-Motor-(262-233)-BLS-73-BS0739-90-9095-H6

Mavilor-AC-motor+gear-MV50-012EL7-MHP-085-004-1-20-WK-HO-1459

MA100-220-010B-K2-HFUC-45-80-2UH-SP

Mavilor-AC-Motor-FP091100031600

Mavilor-AC-Motor-FP331400001600

Mavilor-AC-Motor-Ref-SE0718-07057-<011>-SE-0718-FC34-1-N-70770

Mavilor-116-FP06092000K100-XtraforsPrime-FP0609-230V

Mavilor-AC-Motor-Ref-SE0718-07057-<011>-SE-0718-FC34-1-N-70770

Mavilor-AC-Motor-BLS-030-BS030A-00-0101-A3

Mavilor-AC-Motor-BLS-040-BS040B-00-010X-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-040-mit-Sonderwelle-BS040A-90-0105-A9

Mavilor-AC-Motor-BLS-055-BS055A-00-0105-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-055-BS055A-00-0107-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-055-BS055A-00-3105-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-055-BS055A-00-310N-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-071-BS0714-90-0099-F5

Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-0099-D6

Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-0105-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-0105-D2

Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-010X-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-310N-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-073-BS0739-90-9095-H6-(part-number-262-233)

Mavilor-AC-Motor-BLS-073-BS0739-90-9095-H6-(part-number-262-233)

Mavilor-AC-Motor-BLS-073-BS073A-30-0099-B9

Mavilor-AC-MOTOR-BLS-074-BS074A-00-010N-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-074-BS074A-00-3105-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-074-BS074A-00-310N-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-074-BS074A-20-010Q-D2

Mavilor-AC-Motor-BLS-074-BS074A-20-310N-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-112-BS112A-00-0101-00

Mavilor-AC-MOTOR-BLS-112-BS112A-00-010E-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-112-BS112A-00-210E-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-113-BS1139-00-010Q-B5

Mavilor-AC-Motor-BLS-113-BS1139-00-910Q-B8

Mavilor-AC-Motor-BLS-113-BS113A-00-2105-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-113-BS113A-00-210A-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-114-BS1439-00-010E-A1

Mavilor-AC-Motor-BLS-115-BS115A-00-010E-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-115-BS115A-00-010N-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-115-BS115A-00-210N-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-143-BS1439-00-010Q-A1

Mavilor-AC-Motor-BLS-192-BS192A-00-310E-00

Mavilor-AC-Motor-BLS-192-BS192A-00-310E-00

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác