• nha-phan-phoi-cam-bien-gefran-viet-nam-1

Nhà phân phối Cảm biến Gefran Việt Nam

Nhà phân phối Cảm biến Gefran Việt Nam chuyên về: Cảm biến nhiệt độ Gefran, Cảm biến áp suất Gefran, Cảm biến vị trí Gefran, Đầu dò nhiệt độ Gefran, Đầu dò tuyến tính Gefran, Bộ điều khiển nhiệt độ Gefran, Bộ điều chỉnh áp suất Gefran …

Cảm biến Gefran phải có ít ảnh hưởng nhất có thể đến các giá trị được đọc và Gefran, trong phạm vi rộng của cặp nhiệt điện và nhiệt điện, đáp ứng nhu cầu đo lường theo yêu cầu của các ngành công nghiệp khác nhau.

Chi tiết sản phẩm

Model về các loại Cảm biến Gefran Việt Nam chuyên dùng:

F045743 WN2-6-M-B05C-1-5-D 2130X000X00

F046345 WN2-6-M-B05C-4-4-D 2130X000X00

F046937 WN2-6-M-B02C-4-4-FE 2130X000X00

F050562 WN2-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00

Cảm biến áp suất Gefran F021443 WD2-5-M-B07C-1-4-D 2130X000X00

F034343 WE3-6-M-B01C-1-0-L 2130X000X00

F034924 WE3-6-M-B35D-1-0-L 2130X000X00

F040419 WE3-6-M-B05D-1-0-L 2130X000X00

F052929 WE3-6-M-B02C-1-0-L 2130X000X00

F021493 WN3-6-M-B35D-1-0-L 2130X000X00

F021494 WN3-6-M-B35U-1-0-L 2130X000X00

F032269 WN3-6-M-B02C-1-0-L 2130X000X00

F041611 WN3-6-M-B01C-1-0-L 2130X000X00

F036653 IC1-S-6-M-B01C-1-4-D 2130X000X00

Bộ điều khiển nhiệt độ Gefran F041130 IC1-S-6-M-B02C-1-4-D 2130X000W00

F043580 IC1-M-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00

F048774 IC1-M-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00

F033618 IE1-M-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00

F035167 IE1-M-6-H-B35D-1-4-D 2130X000X00

M20-6-H-B01M-4-4-0 2130X000X00

M20-6-H-B04C-1-4-0 2130X000X00

2500-1-1-0-0-0-1

MEI-6-M-B35D-1-4-D

M20-6-H-B05C-1-4-0 2130X000X00

M31-6-M-P05M-1-4-D-000

M32-6-M B35D-1-4-D 2130x000x00

M32-6-M-B05C-1-4-D- 2130X000X00

Cảm biến Gefran F008706

Temperature Sensor Gefran AC2

Interchangeable MgO insert - Industrial processes and furnaces

Temperature Sensor Gefran AC6

Amplified output - General purpose

Temperature Sensor Gefran AC6M

MgO amplified output - General purpose

Temperature Sensor Gefran AC8

Amplified output - Steel industry

Temperature Sensor Gefran AC9

Amplified output and ceramic sheath - Steel industry

Temperature Sensor Gefran T4A

For temperature measure of fixed surfaces

Temperature Sensor Gefran T4F

Clamp design

Temperature Sensor Gefran T4P

Plate design

Temperature Sensor Gefran TC1

General purpose

Temperature Sensor Gefran TC1M

MgO - General purpose

Temperature Sensor Gefran TC10

Molten metals

Temperature Sensor Gefran TC2

Interchangeable MgO insert - Industrial processes and furnaces

Temperature Sensor Gefran TC3

Floating nipple

Temperature Sensor Gefran TC5/TC5N

Plastics industry

Temperature Sensor Gefran TC5M

MgO isolation - General purpose

Temperature Sensor Gefran TC6

General purpose

Temperature Sensor Gefran TC6M

MgO - General purpose

Temperature Sensor Gefran TC7M

MgO - General purpose

Temperature Sensor Gefran TC8

Thermocouple for the steel industry

Temperature Sensor Gefran TC9

Ceramic sheath - Steel industry

Temperature Sensor Gefran TCI

MgO inserts

Temperature Sensor Gefran TCM MgO

Plastics industry

Temperature Sensor Gefran TCPM

MgO isolation for contact measurement

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác