• cam-bien-sieu-am-ifm-viet-nam-1

Cảm biến siêu âm IFM Việt Nam

Cảm biến siêu âm IFM Việt Nam, Cảm biến vị trí IFM, Cảm biến cảm ứng IFM, Cảm biến điện dung IFM, Cảm biến quang điện IFM, Cảm biến hình ảnh IFM, Cảm biến xi lanh IFM, Cảm biến từ IFM, Bộ nguồn IFM, Hệ thống giám sát tình trạng IFM, Cảm biến IFM, Nhà phân phối cảm biến IFM...

● Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của đối tượng

● Phạm vi phát hiện rất lớn

● Cài đặt trực quan phạm vi phát hiện thông qua nút bấm hoặc IO-Link

● Với đầu ra chuyển đổi lập trình và đầu ra tương tự có thể mở rộng

● Đèn LED hiển thị rõ ràng để biểu thị trạng thái chuyển mạch và tiếng vang

Cảm biến siêu âm nhỏ gọn IFM cung cấp vùng mù đặc biệt nhỏ, phạm vi cảm biến dài và độ phân giải cao.

Phạm vi sản phẩm bao gồm các đơn vị có đầu ra chuyển đổi lập trình, đầu ra tương tự hoặc kết hợp cả hai. Chức năng đầu ra, điểm chuyển đổi và phạm vi đo được thiết lập thuận tiện thông qua một nút bấm trên thiết bị hoặc thông qua hướng dẫn dây.

Chi tiết sản phẩm

Model sản phẩm Cảm biến siêu âm IFM:

Sản phẩm

Phạm vi
cảm biến

Chức năng đầu ra

Đầu ra

Kích thước

UGT592

40 ... 300 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 mm

UGT524

40 ... 300 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 / L = 60,5 mm

UGT525

60 ... 800 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 / L = 60,5 mm

UGT513

200 ... 2200 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M18 x 1 / L = 97,5 mm

UGT593

60 ... 800 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 mm

UGT212

40 ... 300 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 / L = 60,5 mm

UGT510

150 ... 1600 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M18 x 1 / L = 97,5 mm

UGT512

200 ... 2200 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 / L = 97,5 mm

UGT207

200 ... 2200 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M18 x 1 / L = 97,5 mm

UGT526

80 ... 1200 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 / L = 60,5 mm

UGT500

40 ... 300 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 / L = 60,5 mm

UGT214

80 ... 1200 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 / L = 60,5 mm

UIT501

3500 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M30 x 1,5 / L = 103 mm

UIT507

8000 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M30 x 1,5 / L = 118,8 mm

UIT504

6000 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M30 x 1,5 / L = 103,8 mm

UGT213

60 ... 800 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 / L = 60,5 mm

UIT503

6000 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M30 x 1,5 / L = 103,8 mm

UIT500

3500 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M30 x 1,5 / L = 103 mm

UIT508

8000 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M30 x 1,5 / L = 118,8 mm

UIT502

3500 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M30 x 1,5 / L = 103 mm

UIT506

8000 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M30 x 1,5 / L = 118,8 mm

UIT505

6000 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M30 x 1,5 / L = 103,8 mm

UGT200

40 ... 300 mm

thường mở / thường đóng; (tham số)

DC PNP

M18 x 1 / L = 60,5 mm

UGT580

40 ... 300 mm

thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự

DC PNP

M18 x 1 mm

Cảm biến siêu âm IFM - Chương trình tổng thể

Cảm biến siêu âm được sử dụng để phát hiện vị trí đáng tin cậy và đo khoảng cách liên tục chính xác của chất rắn, bột và chất lỏng. Chúng truyền và nhận sóng âm trong phạm vi siêu âm. Đối tượng được phát hiện phản ánh sóng âm thanh và thông tin khoảng cách được xác định thông qua phép đo thời gian bay. Ví dụ, các gói vỉ trong công nghệ đóng gói hoặc bát nhựa trong suốt trong ngành công nghiệp thực phẩm có thể được phát hiện một cách đáng tin cậy.

Ngay cả trong điều kiện vận hành với sự bẩn nặng, bụi hoặc sương mù, các cảm biến vẫn phát hiện các vật thể một cách đáng tin cậy và không bị nhiễu.

Cảm biến siêu âm nhỏ gọn IFM cung cấp vùng mù đặc biệt nhỏ, phạm vi cảm biến dài và độ phân giải cao.

Phạm vi sản phẩm bao gồm các đơn vị có đầu ra chuyển đổi lập trình, đầu ra tương tự hoặc kết hợp cả hai. Chức năng đầu ra, điểm chuyển đổi và phạm vi đo được thiết lập thuận tiện thông qua một nút bấm trên thiết bị hoặc thông qua hướng dẫn dây.

Ngoài ra, một số loại cảm biến có thể được định cấu hình qua IO-Link, ví dụ: sử dụng giao diện USB. Phần mềm LINERECORDER SENSOR được sử dụng để trực quan hóa, chuyển và lưu trữ các bộ tham số.

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác