• bo-loc-ap-suat-mp-filtri-viet-nam-1

Bộ lọc áp suất MP Filtri Việt Nam

Bộ lọc áp suất MP Filtri Việt Nam chuyên về: Bộ lọc thủy lực MP Filtri, Bộ lọc hút MP Filtri, Bộ lọc áp suất MP Filtri, Bộ lọc dầu MP Filtri, Bộ lọc áp suất thấp MP Filtri, Khớp nối MP Filtri, Bộ lọc tinh MP Filtri, Nhà phân phối lọc MP Filtri, Đại lý lọc thủy lực MP Filtri, MP Filtri vietnam

Bộ lọc áp suất MP Filtri được sử dụng làm bộ lọc quy trình để bảo vệ các van riêng lẻ hoặc toàn bộ mạch thủy lực khỏi bị nhiễm bẩn theo ISO 4406. 11 phiên bản có sẵn với áp suất hoạt động từ 110 bar đến 560 bar.

Chi tiết sản phẩm

Bộ lọc áp suất thấp MP Filtri và trung bình LMP được sử dụng làm bộ lọc quy trình để bảo vệ máy bơm, bộ giảm áp và mạch thủy lực khỏi bị nhiễm bẩn theo ISO 4406.

Dòng LMP có sẵn trong 5 kích cỡ khác nhau: 100, 200, 400, 900 và 950 và một loạt các phiên bản.

Bộ lọc MP Filtri LMP có sẵn với một số áp suất làm việc phù hợp với tất cả các mạch thủy lực như:

Bộ lọc trở lại trong cấu trúc lắp bể ngoài cho tốc độ dòng chảy trung bình và cao trong các phiên bản đơn và song công

Bộ lọc nội tuyến cho áp suất thấp và trung bình cho các ứng dụng ngoại tuyến

Bộ lọc quy trình nội tuyến cho áp suất trung bình, ví dụ, đối với các ứng dụng bôi trơn cưỡng bức, trong các phiên bản đơn hoặc song công

Bộ lọc nội tuyến cho áp suất trung bình để lọc mạch tăng áp thủy lực

Bộ lọc nội tuyến như bộ lọc khả năng giữ cao trên giường thử nghiệm

Các Model về Bộ lọc áp suất MP Filtri:

8DP080A005ANP01 8DP080A010AHP01 8DP080A010ANP01 8DP080A020ANP01 8DP080M025ANP01 8DP090A003AHP01 8DP090A003ANP01 8DP090A003ENP01 8DP090A005AHP01 8DP090A005ANP01 8DP090A010AHP01 8DP090A010ANP01 8DP090A020AHP01 8DP090A020ANP01 8DP090M025ANP01 8DP090M050ANP01 8DP090M100ANP01 8DP090M100VNP01 8DP099A003AHP01 8DP099A003ANP01 8DP099A005AHP01 8DP099A005ANP01 8DP099A010AHP01 8DP099A010ANP01 8DP099A020AHP01 8DP099A020ANP01 8DP099M025ANP01 8DP099M025VNP01 8DP099M050ANP01 8DP099M100ANP01 8DP108A003AHP01 8DP108A003ANP01 8DP108A005AHP01 8DP108A005ANP01 8DP108A010AHP01 8DP108A010ANP01 8DP108A020AHP01 8DP108A020ANP01 8DP108M025ANP01 8DP108M050ANP01 8DP108M200ANP01 8DP120A001AHP01 8DP120A003AHP01 8DP120A003ANP01 8DP120A005AHP01 8DP120A005ANP01 8DP120A010AHP01 8DP120A010ANP01 8DP120A020AHP01 8DP120A020ANP01 8DP120M025ANP01 8DP120M060ANP01 8DP130A003AHP01 8DP130A003ANP01 8DP130A003VHP01 8DP130A005AHP01 8DP130A005ANP01 8DP130A010AHP01 8DP130A010ANP01 8DP138A001AHP01 8DP138A003AHP01 8DP138A003ANP01 8DP138A005AHP01 8DP138A005ANP01 8DP138A010AHP01 8DP138A010ANP01 8DP138A020ANP01 8DP138M025ANP01 8DP138M100ANP01 8DP150A003ANP01 8DP150A005AHP01 8DP150A005ANP01 8DP150A010ANP01 8DP158A005ANP01 8DP158A010AHP01 8DP158A010ANP01 8DP158A020ANP01 8DR120A010ANP01 8F33A03 8F33A06 8F33A10 8F33A25 8F33M25 8F33M60 8F33M90 8F33P10 8F33P25 8F50A10 8F50A25 8F50M25 8F50M60 8F50M90 8F50P10 8F50P25 8F80A10H 8F80A25H 8F80P10 8F80P25 8FF0201A006ANP01 8FF0201A006VNP01 8FF0201A020AHP01 8FF0201A020ANP01 8FF0202A010VNP01 8FF0202A020AHP01 8FF0301A010ANP01 8FF0302A010AHP01 8FF0303A003AHP01 8FF0303A003ANP01 8FF0303A016AHP01 8GP0800A25 8GP0800P10 8GP1120A10 8GP1120A25 8GP1120M60 8GP1800A25 8GP1800P25 8GP3000A25A 8GP5800M60A 8HF3201A10ANP01 8HF3201A16ANP01 8HF3201A25AHP01 8HF3201A25ANP01 8HF3202A06ANP01 8HF3251A03ANP01 8HF3251A03VNP01 8HF3251A06ANP01 8HF3251A10ANP01 8HF3251A16ANP01 8HF3251A25ANP01 8HF3251M60ANP01 8HF3251M60AZP01 8HF3252A03ANP01 8HF3252A06ANP01 8HF3252A10ANP01 8HF3252A16ANP01 8HF3252A25ANP01 8HF3253A01ANP01 8HF3253A03ANP01 8HF3253A06ANP01 8HF3253A10ANP01 8HF3253A25ANP01 8HP0111A03AHP01 8HP0111A03ANP01 8HP0111A03EUP01 8HP0111A03FUP01 8HP0111A06AHP01 8HP0111A06ANP01 8HP0111A06FNP01 8HP0111A10AHP01 8HP0111A10ANP01 8HP0111A10AUP01 8HP0111A10AZP01 8HP0111A10FUP01 8HP0111A10VNP01 8HP0111A25AHP01 8HP0111A25ANP01 8HP0111A25FUP01 8HP0111A25VNP01 8HP0111M10ANP01 8HP0111M25ANP01 8HP0111P10ANP01 8HP0112A03AHP01 8HP0112A03ANP01 8HP0112A03FUP01 8HP0112A03VNP01 8HP0112A06AHP01 8HP0112A06ANP01 8HP0112A06AZP01 8HP0112A06EZP01 8HP0112A10AHP01 8HP0112A10ANP01 8HP0112A10AUP01 8HP0112A10AZP01 8HP0112A25AHP01 8HP0112A25ANP01 8HP0112M25AHP01 8HP0112M25ANP01 8HP0112M25VUP01 8HP0113A03AHP01 8HP0113A03ANP01 8HP0113A03AUP01 8HP0113A03EHP01 8HP0113A03FZP01 8HP0113A03VHP01 8HP0113A06AHP01 8HP0113A06ANP01 8HP0113A06AUP01 8HP0113A06EHP01 8HP0113A06FNP01 8HP0113A06FZP01 8HP0113A06VHP01 8HP0113A10AHP01 8HP0113A10ANP01 8HP0113A10AUP01 8HP0113A10AZP01 8HP0113A10EHP01 8HP0113A10FZP01 8HP0113A10VHP01 8HP0113A10VNP01 8HP0113A16AHP01 8HP0113A25AHP01 8HP0113A25ANP01 8HP0113A25VHP01 8HP0113M25ANP01 8HP0113M60AHP01 8HP0113M90AHP01 8HP0113T10AHP01 8HP0113T10VHP01 8HP0113T25AHP01 8HP0114A03AHP01 8HP0114A03ANP01 8HP0114A06AHP01 8HP0114A06ANP01 8HP0114A06VNP01 8HP0114A10AHP01 8HP0114A10ANP01 8HP0114A10AZP01 8HP0114A10VNP01 8HP0114A25ANP01 8HP0114A25AZP01 8HP0114Y03ANP01 8HP0392A03AHP01 8HP0392A03ANP01 8HP0392A03AUP01 8HP0392A03AZP01 8HP0392A03EHP01 8HP0392A03ENP01 8HP0392A03EUP01 8HP0392A03EZP01 8HP0392A03FNP01 8HP0392A03VNP01 8HP0392A03VUP01 8HP0392A03VZP01 8HP0392A06ANP01 8HP0392A06AUP01 8HP0392A06AZP01 8HP0392A06EHP01 8HP0392A06ENP01

8HP0394A25ANP01 8HP0394A25AZP01 8HP0394A25VNP01 8HP0394M10ANP01 8HP0394M10VNP01 8HP0394M25ANP01 8HP0394M25AUP01 8HP0394M25VNP01 8HP0394M25VZP01 8HP0394M60ANP01 8HP0394M60EUP01 8HP0394M60VNP01 8HP0394M60VUP01 8HP0394M90ANP01 8HP0394M90AZP01 8HP0394M90VNP01 8HP0394M200ANP01 8HP0501A03ANP01 8HP0501A03ARP01 8HP0501A03ASP01 8HP0501A03ENP01 8HP0501A03ESP01 8HP0501A03VNP01 8HP0501A03VSP01 8HP0501A06ANP01 8HP0501A06ASP01 8HP0501A06ENP01 8HP0501A06VNP01 8HP0501A10ANP01 8HP0501A10ARP01 8HP0501A10ASP01 8HP0501A10ENP01 8HP0501A10VNP01 8HP0501A16ANP01 8HP0501A16ASP01 8HP0501A25ANP01 8HP0501A25ARP01 8HP0501A25ASP01 8HP0501M10ANP01 8HP0501M25ANP01 8HP0501M25ASP01 8HP0501M25VNP01 8HP0501M60ANP01 8HP0501M90ANP01 8HP0501M90VNP01 8HP0501M250VNP01 8HP0502A03ANP01 8HP0502A03ARP01 8HP0502A03ASP01 8HP0502A03ESP01 8HP0502A03VNP01 8HP0502A03VRP01 8HP0502A03VSP01 8HP0502A06ANP01 8HP0502A06ARP01 8HP0502A06ASP01 8HP0502A06ENP01 8HP0502A06VNP01 8HP0502A06VRP01 8HP0502A10ANP01 8HP0502A10ARP01 8HP0502A10ASP01 8HP0502A10AUP01 8HP0502A10AZP01 8HP0502A10HNP01 8HP0502A10HSP01 8HP0502A10VNP01 8HP0502A10VRP01 8HP0502A10VSP01 8HP0502A16ANP01 8HP0502A16ARP01 8HP0502A16ASP01 8HP0502A16ENP01 8HP0502A16VNP01 8HP0502A25ANP01 8HP0502A25ARP01 8HP0502A25ASP01 8HP0502A25HNP01 8HP0502A25HSP01 8HP0502A25VNP01 8HP0502M10ANP01 8HP0502M10ARP01 8HP0502M10AUP01 8HP0502M25ANP01 8HP0502M25ARP01 8HP0502M25ASP01 8HP0502M25VNP01 8HP0502M25VRP01 8HP0502M60ANP01 8HP0502M60VNP01 8HP0502M90VNP01 8HP0502P10ANP01 8HP0502S25ASP01 8HP0502S25VSP01 8HP0503A01ANP01 8HP0503A03ANP01 8HP0503A03ARP01 8HP0503A03ASP01 8HP0503A03VNP01 8HP0503A03VSP01 8HP0503A06ANP01 8HP0503A06ARP01 8HP0503A06ASP01 8HP0503A06VNP01 8HP0503A06VSP01 8HP0503A10ANP01 8HP0503A10ARP01 8HP0503A10ASP01 8HP0503A10VNP01 8HP0503A10VSP01 8HP0503A16ANP01 8HP0503A16ARP01 8HP0503A25ANP01 8HP0503A25ARP01 8HP0503A25ASP01 8HP0503A25HNP01 8HP0503A25VSP01 8HP0503M10ANP01 8HP0503M25ANP01 8HP0503M60ANP01 8HP0503M90ASP01 8HP0504A01ANP01 8HP0504A03ANP01 8HP0504A03ARP01 8HP0504A03ASP01 8HP0504A03ESP01 8HP0504A03VNP01 8HP0504A03VSP01 8HP0504A06ANP01 8HP0504A06ARP01 8HP0504A06ASP01 8HP0504A06ENP01 8HP0504A06VNP01 8HP0504A10ANP01 8HP0504A10ANP11 8HP0504A10ARP01 8HP0504A10ASP01 8HP0504A10HNP01 8HP0504A10VNP01 8HP0504A10VSP01 8HP0504A16ANP01 8HP0504A16ARP01 8HP0504A16ASP01 8HP0504A16VSP01 8HP0504A25ANP01 8HP0504A25ARP01 8HP0504A25ASP01 8HP0504A25VNP01 8HP0504M10ANP01 8HP0504M25ANP01 8HP0504M25ARP01 8HP0504M60ANP01 8HP0504M60ARP01 8HP0504M90ANP01 8HP0505A03ANP01 8HP0505A03ARP01 8HP0505A03ASP01 8HP0505A03VNP01 8HP0505A03VRP01 8HP0505A06ANP01 8HP0505A06ASP01 8HP0505A06VNP01 8HP0505A06VSP01 8HP0505A10ANP01 8HP0505A10ARP01 8HP0505A10ASP01 8HP0505A16ANP01 8HP0505A16ARP01 8HP0505A16ASP01 8HP0505A25ANP01 8HP0505A25ARP01 8HP0505A25ASP01 8HP0505A25VNP01 8HP0505M10ANP01 8HP0505M25ANP01 8HP0505M60ANP01 8HP0651A03AHP01 8HP0651A03ANP01 8HP0651A03ARP01 8HP0651A03ASP01 8HP0651A03EHP01 8HP0651A03ENP01 8HP0651A03ERP01 8HP0651A03VHP01 8HP0651A03VNP01 8HP0651A06AHP01 8HP0651A06ANP01 8HP0651A06ARP01 8HP0651A06ASP01 8HP0651A06EHP01 8HP0651A06ENP01 8HP0651A06ERP01 8HP0651A06VHP01 8HP0651A06VNP01 8HP0651A10AHP01 8HP0651A10ANP01 8HP0651A10ARP01 8HP0651A10ASP01 8HP0651A10ENP01 8HP0651A10VHP01 8HP0651A10VNP01 8HP0651A16AHP01 8HP0651A16ANP01 8HP0651A16ARP01 8HP0651A16ASP01 8HP0651A25AHP01 8HP0651A25ANP01 8HP0651A25ARP01 8HP0651A25ASP01 8HP0651A25VHP01 8HP0651A25VNP01 8HP0651B25ANP01 8HP0651M10ANP01 8HP0651M25ANP01 8HP0651M25VNP01 8HP0651M60AHP01 8HP0651M60ANP01 8HP0651M60VNP01 8HP0651M90ANP01 8HP0651M90VNP01 8HP0651T10AHP01 8HP0651T25AHP01 8HP0651T25VHP01 8HP0652A01AHP01 8HP0652A03AHP01 8HP0652A03ANP01 8HP0652A03ARP01 8HP0652A03ASP01 8HP0652A03EHP01 8HP0652A03ENP01 8HP0652A03VHP01 8HP0652A03VNP01 8HP0652A06AHP01 8HP0652A06ANP01 8HP0652A06ANP99 8HP0652A06ARP01 8HP0652A06ASP01 8HP0652A06ENP01 8HP0652A06VHP01 8HP0652A06VNP01 8HP0652A10AHP01 8HP0652A10ANP01 8HP0652A10ARP01 8HP0652A10ASP01 8HP0652A10ENP01 8HP0652A10VHP01 8HP0652A10VNP01 8HP0652A16ANP01 8HP0652A16ARP01 8HP0652A16ASP01 8HP0652A25AHP01 8HP0652A25ANP01 8HP0652A25ARP01 8HP0652A25ASP01 8HP0652A25VHP01 8HP0652I90VHP01 8HP0652I90VNP01 8HP0652M10AHP01 8HP0652M10ANP01 8HP0652M10ANP99

Sản phẩm khác