• cam-bien-bruel-kjaer-vibro-viet-nam-1

Cảm biến Bruel & Kjaer Vibro Việt Nam

Bruel & Kjaer Vibro là chuyên gia về Cảm biến rung Bruel & Kjaer Vibro, Cảm biến tốc độ Bruel & Kjaer Vibro, Cảm biến đo độ nghiêng Bruel & Kjaer Vibro, Cảm biến khuếch đại Bruel & Kjaer Vibro, Gia tốc kế Bruel & Kjaer Vibro, Cảm biến gia tốc Bruel & Kjaer Vibro, Nhà phân phối Bruel & Kjaer Vibro, Đại lý cảm biến Bruel & Kjaer Vibro

Để được tư vấn về Cảm biến vận tốc Bruel & Kjaer Vibro chính xác và các phụ kiện lắp đặt, chúng tôi khuyên bạn nên thảo luận về ứng dụng cụ thể của mình với các chuyên gia của chúng tôi để đảm bảo giải pháp chính xác.

Chi tiết sản phẩm

Gia Tín Phát tự hào là Nhà phân phối cảm biến Bruel & Kjaer Vibro Việt Nam

Trong nhiều ứng dụng giám sát, các hệ thống Cảm biến Bruel & Kjaer Vibro dịch chuyển dòng xoáy không tiếp xúc (ECDS) là lựa chọn cảm biến ưu tiên cho một loạt các nhiệm vụ giám sát.

Chúng thường được Cảm biến rung Bruel & Kjaer Vibro sử dụng để đo độ rung và dịch chuyển trục tương đối, cũng như để sử dụng làm cảm biến tham chiếu. Hệ thống ECDS của chúng tôi có thể được chia thành nhiều nhóm.

Model về các dòng Cảm biến Bruel & Kjaer Vibro Việt Nam chuyên dùng:

VS-068
Horizontal measurement
Side cable outlet
Up to 80 °C
AS-068 3D Model

VS-069
Vertical measurement
Side cable outlet
Up to 80 °C
AS-069 3D Model

VS-077
Horizontal & vertical measurement
Side cable outlet
To 80 °C

VS-080
Horizontal & vertical measurement
BNC top connector
For portables
Up to 80 °C

VS-079
Horizontal & vertical measurement
High temperature up to 200 °C

VS-277
Horizontal & vertical
Underwater use up to 50 m depth
Up to 50 °C

VS-288
Horizontal
Underwater use up to 50 m depth
Up to 50 °C

VS-289
Vertical
Underwater use up to 50 m depth
Up to 50 °C

VS-0168
Horizontal measurement
Side cable outlet
Ambient temperature up to 65 °C
Data sheet VS-0168
VC-0168 3D Model

VS-0169
Vertical measurement
Side cable outlet
Ambient temperature up to 65 °C
Data sheet VS-0169

VS-0177
Horizontal & vertical measurement
Side cable outlet
Ambient temperature up to 65 °C
Data sheet VS-0177

SD-051
Measurement range 2 mm
5 mm tip diameter
Full length thread
Up to 180 °C

SD-052 (Discontinued)
Measurement range 2 mm
8 mm tip diameter
Full length thread
Up to 180 °C

SD-053 (Discontinued)
Measurement range 2 mm
8 mm tip diameter
Reverse-mount design
Up to 180 °C

SD-054 (Discontinued)
Measurement range 2 mm
8 mm tip diameter
Right-angled design
Up to 180 °C

OD-051/053/054/055
Oscillators for SD-05x sensors with
measurement range 2 mm
Data sheet OD-051/053/054/055

SD-081 (Discontinued)
Measurement range 3.5 mm
8.2 mm tip diameter
Full length thread
Up to 180 °C

SD-083 (Discontinued)
Measurement range 3.5 mm
8.2 mm tip diameter
Reverse-mount design
Up to 180 °C

SD-084 (Discontinued)
Measurement range 3.5 mm
8.2 mm tip diameter
Right-angled design
Up to 180 °C

SD-087/088/089(Discontinued)
Measurement range 3.5 mm
11 mm tip diameter
Chemically resistent
Up to 100 180 °C

OD-081/083 (Discontinued)
Oscillators for non-contacting sensors
with measurement range 3.5 mm
Data sheet OD-081/083

SDH 151
Measurement range 4.0 mm
High temperature
Full length thread
Cable protection
Up to 350 °C

OD 151
Oscillator for measurement range 4 mm
Data sheet OD 151

SD-161
Measurement range 8.0 mm
17 mm tip diameter
Full length thread
Up to 180 °C

SD-164
Measurement range 8.0 mm
17 mm tip diameter
Right-angled design
Up to 180 °C

OD-162/165
Oscillators for non-contacting sensors
with measurement range 8 mm
Data sheet OD-162/165

EC-001/002/003
Connection cables for all non-contacting sensors
Data sheet EC-001/002/003

EC-045/099
Connection cables for special purposes
Data sheet EC-045/099

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác