• nha-phan-phoi-dong-co-siemens-viet-nam-1

Nhà phân phối Động cơ Siemens Việt Nam

Động cơ Siemens Việt Nam chuyên về: Động cơ điện Siemens, Động cơ xoay chiều Siemens, Động cơ điện áp thấp Siemens, Động cơ điện cao thế Siemens, Đại lý động cơ Siemens, Motor Siemens Việt Nam, Nhà phân phối động cơ Siemens, Động cơ Servo Siemens...

Động cơ điện Siemens đồng nghĩa với chất lượng, sự đổi mới và hiệu quả cao nhất. Chúng tôi bao gồm toàn bộ phạm vi của động cơ công nghiệp - đồng bộ cũng như không đồng bộ: từ Động cơ điện tiêu chuẩn Siemens cho đến Động cơ servo Siemens cho các ứng dụng điều khiển chuyển động cho đến động cơ điện áp cao và DC. Đây là tất cả dựa trên hơn 150 năm kinh nghiệm. Trong khi đó, động cơ điện của Siemens là một thành phần không thể thiếu của các Doanh nghiệp Kỹ thuật số.

Chi tiết sản phẩm

Với các chức năng cơ bản HMI tinh vi của Động cơ điện Siemens, SIMATIC HMI Basic Panels thế hệ 2 là loạt cấp độ lý tưởng cho các ứng dụng HMI đơn giản.

Sê-ri thiết bị cung cấp các bảng với màn hình 4 ", 7", 9 "và 12" và thao tác phím hoặc cảm ứng kết hợp.

Các màn hình rộng sáng tạo có độ phân giải cao với 64.000 màu. Chúng có thể được cài đặt ở chế độ dọc và đặc biệt tiết kiệm năng lượng nhờ độ sáng mờ 100%.

Giao diện người dùng sáng tạo mở ra một loạt các hoạt động với khả năng sử dụng được cải thiện thông qua các điều khiển và đồ họa mới.

Giao diện USB mới cho phép bạn kết nối bàn phím, chuột và máy quét mã vạch và hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dễ dàng trên thanh USB.

Các Model sản phẩm về Động cơ Siemens chuyên dùng:

1FL6022-2AF21-1AA1 3KA7133-4BD01
1FL6022-2AF21-1AB1 3KA7133-4CD00
1FL6022-2AF21-1AG1 3KA7141-3AA00
1FL6022-2AF21-1AH1 3KA7141-3AD00
1FL6024-2AF21-1AA1 3KA7141-3AE00
1FL6024-2AF21-1AB1 3KA7141-3AE01
1FL6024-2AF21-1AG1 3KA7141-3AE02
1FL6024-2AF21-1AH1 3KA7141-3AE03
1FL6032-2AF21-1AA1 3KA7141-3AE04
1FL6032-2AF21-1AB1 3KA7141-3BD00
1FL6032-2AF21-1AG1 3KA7141-3BD01
1FL6032-2AF21-1AH1 3KA7141-3CD00
1FL6034-2AF21-1AA1 3KA7141-3DD00
1FL6034-2AF21-1AB1 3KA7141-4AA00
1FL6034-2AF21-1AG1 3KA7141-4AD00
1FL6034-2AF21-1AH1 3KA7141-4AE00
1FL6042-1AF61-0AA1 3KA7141-4AE01
1FL6042-1AF61-0AB1 3KA7141-4AE02
1FL6042-1AF61-0AG1 3KA7141-4AE03
1FL6042-1AF61-0AH1 3KA7141-4AE04
1FL6042-1AF61-0LA1 3KA7141-4BD00
1FL6042-1AF61-0LB1 3KA7141-4BD01
1FL6042-1AF61-0LG1 3KA7141-4CD00
1FL6042-1AF61-0LH1 3KA7141-4DD00
1FL6042-2AF21-1AA1 3KA7142-3BD00
1FL6042-2AF21-1AB1 3KA7142-3BD01
1FL6042-2AF21-1AG1 3KA7142-3CD00
1FL6042-2AF21-1AH1 3KA7142-3DD00
1FL6044-1AF61-0AA1 3KA7142-4BD00
1FL6044-1AF61-0AB1 3KA7142-4BD01
1FL6044-1AF61-0AG1 3KA7142-4CD00
1FL6044-1AF61-0AH1 3KA7142-4DD00
1FL6044-1AF61-0LA1 3KA7151-3AA00
1FL6044-1AF61-0LB1 3KA7151-3AD00
1FL6044-1AF61-0LG1 3KA7151-3AE00
1FL6044-1AF61-0LH1 3KA7151-3AE01
1FL6044-2AF21-1AA1 3KA7151-3AE02
1FL6044-2AF21-1AB1 3KA7151-3AE03
1FL6044-2AF21-1AG1 3KA7151-3AE04
1FL6044-2AF21-1AH1 3KA7151-3BD00
1FL6052-2AF21-0AA1 3KA7151-3BD01
1FL6052-2AF21-0AB1 3KA7151-3CD00
1FL6052-2AF21-0AG1 3KA7151-3DD00
1FL6052-2AF21-0AH1 3KA7151-3PV00
1FL6054-2AF21-0AA1 3KA7151-4AA00
1FL6054-2AF21-0AB1 3KA7151-4AD00
1FL6054-2AF21-0AG1 3KA7151-4AE00
1FL6054-2AF21-0AH1 3KA7151-4AE01
1FL6061-1AC61-0AA1 3KA7151-4AE02
1FL6061-1AC61-0AB1 3KA7151-4AE03
1FL6061-1AC61-0AG1 3KA7151-4AE04
1FL6061-1AC61-0AH1 3KA7151-4BD00
1FL6061-1AC61-0LA1 3KA7151-4BD01
1FL6061-1AC61-0LB1 3KA7151-4CD00
1FL6061-1AC61-0LG1 3KA7151-4DD00
1FL6061-1AC61-0LH1 3KA7152-3AA00
1FL6062-1AC61-0AA1 3KA7152-3AD00
1FL6062-1AC61-0AB1 3KA7152-3AE00
1FL6062-1AC61-0AG1 3KA7152-3AE01
1FL6062-1AC61-0AH1 3KA7152-3AE02
1FL6062-1AC61-0LA1 3KA7152-3AE03
1FL6062-1AC61-0LB1 3KA7152-3AE04
1FL6062-1AC61-0LG1 3KA7152-3BD00
1FL6062-1AC61-0LH1 3KA7152-3BD01
1FL6064-1AC61-0AA1 3KA7152-3CD00
1FL6064-1AC61-0AB1 3KA7152-3DD00
1FL6064-1AC61-0AG1 3KA7152-4AA00
1FL6064-1AC61-0AH1 3KA7152-4AD00
1FL6064-1AC61-0LA1 3KA7152-4AE00
1FL6064-1AC61-0LB1 3KA7152-4AE01
1FL6064-1AC61-0LG1 3KA7152-4AE02
1FL6064-1AC61-0LH1 3KA7152-4AE03
1FL6066-1AC61-0AA1 3KA7152-4AE04
1FL6066-1AC61-0AB1 3KA7152-4BD00
1FL6066-1AC61-0AG1 3KA7152-4BD01
1FL6066-1AC61-0AH1 3KA7152-4CD00
1FL6066-1AC61-0LA1 3KA7152-4DD00
1FL6066-1AC61-0LB1 3KA7153-3AA00
1FL6066-1AC61-0LG1 3KA7153-3AD00
1FL6066-1AC61-0LH1 3KA7153-3AE00
1FL6067-1AC61-0AA1 3KA7153-3AE01
1FL6067-1AC61-0AB1 3KA7153-3AE02
1FL6067-1AC61-0AG1 3KA7153-3AE03
1FL6067-1AC61-0AH1 3KA7153-3AE04
1FL6067-1AC61-0LA1 3KA7153-3BD00
1FL6067-1AC61-0LB1 3KA7153-3BD01
1FL6067-1AC61-0LG1 3KA7153-3CD00
1FL6067-1AC61-0LH1 3KA7153-3DD00
1FL6090-1AC61-0AA1 3KA7153-4AA00
1FL6090-1AC61-0AB1 3KA7153-4AD00
1FL6090-1AC61-0AG1 3KA7153-4AE00
1FL6090-1AC61-0AH1 3KA7153-4AE01
1FL6090-1AC61-0LA1 3KA7153-4AE02
1FL6090-1AC61-0LB1 3KA7153-4AE03
1FL6090-1AC61-0LG1 3KA7153-4AE04
1FL6090-1AC61-0LH1 3KA7153-4BD00
1FL6092-1AC61-0AA1 3KA7153-4BD01
1FL6092-1AC61-0AB1 3KA7153-4CD00
1FL6092-1AC61-0AG1 3KA7153-4DD00
1FL6092-1AC61-0AH1 3KA7154-3AA00
1FL6092-1AC61-0LA1 3KA7154-3AD00
1FL6092-1AC61-0LB1 3KA7154-3AE00
1FL6092-1AC61-0LG1 3KA7154-3AE01
1FL6092-1AC61-0LH1 3KA7154-3AE02
1FL6094-1AC61-0AA1 3KA7154-3AE03
1FL6094-1AC61-0AB1 3KA7154-3AE04
1FL6094-1AC61-0AG1 3KA7154-3CD00
1FL6094-1AC61-0AH1 3KA7154-3DD00
1FL6094-1AC61-0LA1 3KA7154-4AA00
1FL6094-1AC61-0LB1 3KA7154-4AA01
1FL6094-1AC61-0LG1 3KA7154-4AD00
1FL6094-1AC61-0LH1 3KA7154-4AE00
1FL6096-1AC61-0AA1 3KA7154-4AE01
1FL6096-1AC61-0AB1 3KA7154-4AE02
1FL6096-1AC61-0AG1 3KA7154-4AE03
1FL6096-1AC61-0AH1 3KA7154-4AE04
1FL6096-1AC61-0LA1 3KA7154-4CD00
1FL6096-1AC61-0LB1 3KA7154-4DD00
1FL6096-1AC61-0LG1 3KA7155-3AA00
1FL6096-1AC61-0LH1 3KA7155-3AD00
2XV9450-1AR63-1SA3 3KA7155-3AE00
2XV9450-1AR83 3KA7155-3AE01
2XV9450-1CG00 3KA7155-3AE02
2XV9450-1MB00 3KA7155-3AE03
2XV9450-1MB02 3KA7155-3AE04
2XV9450-1MB11 3KA7155-3CD00
2XV9450-2AR01 3KA7155-3DD00
2XV9450-2AR22 3KA7155-4AA00
3KA5030-1AE01 3KA7155-4AA01
3KA5030-1GE01 3KA7155-4AD00
3KA5040-1AE01 3KA7155-4AE00
3KA5040-1GE01 3KA7155-4AE01
3KA5130-1AE01 3KA7155-4AE02
3KA5130-1GE01 3KA7155-4AE03
3KA5140-1AE01 3KA7155-4AE04
3KA5140-1GE01 3KA7155-4CD00
3KA5230-1AE01 3KA7155-4DD00
3KA5230-1GE01 3KA7156-3AA00
3KA5240-1AE01 3KA7156-3AD00
3KA5240-1GE01 3KA7156-3CD00
3KA5330-1AE01 3KA7156-3DD00
3KA5330-1GE01 3KA7156-4AA00
3KA5340-1AE01 3KA7156-4AA01
3KA5340-1GE01 3KA7156-4AD00
3KA5530-1AE01 3KA7156-4CD00
3KA5530-1GE01 3KA7156-4DD00
3KA5540-1AE01 3KA7157-3AA00
3KA5540-1GE01 3KA7157-3AD00
3KA5730-1AE01 3KA7157-3CD00
3KA5730-1GE01 3KA7157-3DD00
3KA5740-1AE01 3KA7157-4AA00
3KA5740-1GE01 3KA7157-4AA01
3KA5830-1AE01 3KA7157-4AD00
3KA5830-1GE01 3KA7157-4CD00
3KA5840-1AE01 3KA7157-4DD00
3KA5840-1GE01 3KA7161-3AA00
3KA7101-3AF00 3KA7161-3AD00
3KA7101-3AF01 3KA7161-3CD00
3KA7101-3AF02 3KA7161-3DD00
3KA7101-3AF03 3KA7161-4AA00
3KA7101-3AF04 3KA7161-4AD00
3KA7101-4AF00 3KA7161-4CD00
3KA7101-4AF01 3KA7161-4DD00
3KA7101-4AF02 3KA7162-3AA00
3KA7101-4AF03 3KA7162-3AD00
3KA7101-4AF04 3KA7162-3CD00
3KA7102-3AF00 3KA7162-3DD00
3KA7102-3AF01 3KA7162-4AA00
3KA7102-3AF02 3KA7162-4AD00
3KA7102-3AF03 3KA7162-4CD00
3KA7102-4AF00 3KA7162-4DD00
3KA7102-4AF01 3KA7163-3AA00
3KA7102-4AF02 3KA7163-3AD00
3KA7102-4AF03 3KA7163-3CD00
3KA7111-3AA00 3KA7163-3DD00
3KA7111-4AA00 3KA7163-4AA00
3KA7112-3AA00 3KA7163-4AD00
3KA7112-4AA00 3KA7163-4CD00
3KA7113-3AA00 3KA7163-4DD00
3KA7113-4AA00 3KA7164-3AA00
3KA7114-3AA00 3KA7164-3AD00
3KA7114-4AA00 3KA7164-3CD00
3KA7115-3AA00 3KA7164-3DD00
3KA7115-4AA00 3KA7164-4AA00
3KA7116-3AA00 3KA7164-4AD00
3KA7116-4AA00 3KA7164-4CD00
3KA7121-3AA00 3KA7164-4DD00
3KA7121-3BD00 3KA7181-3AA01
3KA7121-3BD01 3KA7181-3AA02
3KA7121-3BD02 3KA7181-3AA03
3KA7121-4AA00 3KA7181-3AA51
3KA7121-4BD00 3KA7181-3AA52
3KA7121-4BD01 3KA7181-4AA01
3KA7121-4BD02 3KA7181-4AA02
3KA7122-3AA00 3KA7181-4AA03
3KA7122-3BD00 3KA7181-4AA51
3KA7122-3BD01 3KA7181-4AA52
3KA7122-3BD02 3KA7182-3AA01
3KA7122-4AA00 3KA7182-3AA02
3KA7122-4BD00 3KA7182-3AA03
3KA7122-4BD01 3KA7182-3AA51
3KA7122-4BD02 3KA7182-3AA52
3KA7123-3AA00 3KA7182-4AA01
3KA7123-3BD00 3KA7182-4AA02
3KA7123-3BD01 3KA7182-4AA03
3KA7123-3BD02 3KA7182-4AA51
3KA7123-4AA00 3KA7182-4AA52
3KA7123-4BD00 3KA7183-3AA01
3KA7123-4BD01 3KA7183-3AA02
3KA7123-4BD02 3KA7183-3AA03
3KA7124-3BD00 3KA7183-3AA51
3KA7124-3BD01 3KA7183-3AA52
3KA7124-3BD02 3KA7183-4AA01
3KA7124-4BD00 3KA7183-4AA02
3KA7124-4BD01 3KA7183-4AA03
3KA7124-4BD02 3KA7183-4AA51
3KA7131-3AA00 3KA7183-4AA52
3KA7131-3AD00 3KA7184-3AA01
3KA7131-3BD00 3KA7184-3AA02
3KA7131-3BD01 3KA7184-3AA03
3KA7131-3CD00 3KA7184-3AA51
3KA7131-4AA00 3KA7184-3AA52
3KA7131-4AD00 3KA7184-4AA01
3KA7131-4BD00 3KA7184-4AA02
3KA7131-4BD01 3KA7184-4AA03
3KA7131-4CD00 3KA7184-4AA51
3KA7132-3AA00 3KA7184-4AA52
3KA7132-3AD00 3KA7185-3AA01
3KA7132-3BD00 3KA7185-3AA02
3KA7132-3BD01 3KA7185-3AA03
3KA7132-3CD00 3KA7185-3AA51
3KA7132-4AA00 3KA7185-3AA52
3KA7132-4AD00 3KA7185-4AA01
3KA7132-4BD00 3KA7185-4AA02
3KA7132-4BD01 3KA7185-4AA03
3KA7132-4CD00 3KA7185-4AA51
3KA7133-3BD00 3KA7185-4AA52
3KA7133-3BD01 3KA7186-3AA01
3KA7133-3CD00 3KA7186-3AA02
3KA7133-4BD00 3KA7186-3AA03
3KA7186-4AA03 3KA7186-3AA51
3KA7186-4AA51 3KA7186-3AA52
3KA7186-4AA52 3KA7186-4AA01
3KA7187-3AA01 3KA7186-4AA02
3KA7187-3AA02 3KA7187-3AA03
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác